آفتاب

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۳۰۶ مقاله
کتاب حاضر در یازده فصل تنظیم شده است. فصل اول شامل تعاریف, مفاهیم و روش‌های جمعیت شناسی است. در فصل دوم شعبات مختلف جمعیت شناسی تحلیل می‌گردد. فصل سوم به دیدگاه‌ها و نظریات مربوط به جمعیت اختصاص دارد. مباحث بعدی کتاب عبارت‌اند از: 'آشنایی با سازمان‌ها و منابع جمع‌آوری اطلاعات جمعیتی', 'کلیاتی در مورد ساخت, ترکیب و توزیع جمعیت', 'حرکات جمعیت (کلیاتی در مورد م...

آنچه در این کتاب به طبع رسیده متن سخنرانی‌ها و مقالات عرضه شده در اولین همایش 'بررسی و شناخت مسائل ایرانیان مقیم خارج از کشور 'است .این همایش در سال 1379در تهران و با هدف 'فراهم کردن زمینه گسترش ارتباط مستقیم هموطنان خارج از کشور', 'شناسایی عوامل بازدارنده گفتمان 'و 'اصلاح ذهنیت‌ها و پیش‌داوری‌ها 'برگزار شد .عناوین برخی مقالات عبارت‌اند از' :نقش ایرانیت...چهار مفهوم 'خلوت', 'ازدحام', 'قلمرو' و 'فضای شخصی انسان' در این کتاب براساس دیدگاه اجتماعی ـ روان شناختی ـ تحلیل شده است. 'خلوت فزایند نظارت بر مرز خود/ دیگری است. فرد و همین طور گروه گاه نیاز به 'با دیگران بودن' دارد و گاه نیاز به 'جدا از دیگران بودن'. خلوت فرایندی دیالکتیکی و دایم در حال تغییر است. پس لازم است محیطهایی تدارک دیده شود که با این ویژه‌گی ساز...

کتاب حاضر ـ در هشت فصل ـ شامل مباحثی در حوزه جغرافیای انسانی و سیاسی است. نگارنده در این کتاب متاثر از دو اندیشمند برجسته (یعنی هاروی و میلز) دیدگاه‌های رئالیستی خویش را در باب جغرافیا به طبع رسانده است .به‌زعم مولف' :انسان‌ها دارای تصوراتی هستند که فرد را قادر می‌سازد تا نقش فضا, جا و مکان جغرافیایی را در زندگی خویش به رسمیت بشناسد .این تصورات باعث می‌ش...

کتاب در سیزده فصل تنظیم شده است .مباحث فصل اول درباره ماهیت, قلمرو و روش جغرافیای فرهنگی است .در این فصل اصول پایه و مبانی نظری جغرافیای فرهنگی براساس پنج مفهوم کلیدی یعنی 'ناحیه فرهنگی', 'پخش فرهنگی', 'بوم شناسی فرهنگی', 'درهم تنیدگی فرهنگی 'و 'چشم‌انداز فرهنگی 'تشریح شده و بر کاربرد آنها در تبیین مسایل جغرافیایی تاکید گردیده است .در فصل‌های دوم تا دوازد...نگارنده در این کتاب کوشیده است تا با بهره‌گیری از آمارهای موجود و نیز شواهد تاریخی متعدد, آثار اقتصادی ـ اجتماعی مهاجرت‌های روستاییان به شهرها, به ویژه در دهه‌ی پنجاه شمسی را نشان دهد. همچنین در این زمینه, آثار و تبعات مهاجرت بر ترکیب جمعیتی ایران, بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و نیز تا اندازه‌ای زندگی سیاسی, بررسی گردیده است.در فصل اول و دوم این نوشتار, مخاطبان با روند شهرنشینی و مهاجرت به جامعه شهری ایران ـ طی یک دوره حدودا 100ساله ـ آشنا می‌شوند .در فصل سوم خصوصیات مهاجران بازگو شده است .فصل چهارم شامل بررسی اثر مهاجرت بر کلان شهرهای ایران است .فصل پنجم به شرح سیاست‌های مهاجرتی در ایران اختصاص یافته و در فصل ششم چشم‌اندازی از روند تحولات شهرنشینی در ایران عرضه شده است .نوشتار حاضر حاوی مطالب و اطلاعات مفیدی است که موجب آشنایی هر چه بیشتر علاقه‌مندان با گذشته شهر مقدس مشهد می‌شود .این کتاب مشتمل بر تعداد سکنه مشهد رضوی به صورت مفصل و مشروح, مردم می‌باشد که به دستور همایون شاهنشاه ابوالمظفر ناصردین مبین المنصور فراهم آمده است . برخی از عناوین موجود در این اثر عبارت‌اند از : خدمه و نوکران دولت آستان قدس و پیشه وران شهر ـ نگ...

در این کتاب که نتیجه یک طرح پژوهشی ـ مطالعاتی است نکات و اطلاعاتی در خصوص مسائل و مشکلات مهاجران تازه وارد به کشور کانادا، مطرح گردیده است. هر بخش این کتاب با مقدمه‌ای از یک مهاجر شروع می‌شود؛ سپس مشکلات مربوط به مواجهه با فرهنگ جدید، تشریح گردیده و سرانجام، نکات و تمریناتی به منظور مقابله با آن مشکلات فراهم آمده است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۶ مقاله