آفتاب

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۳۰۶ مقاله


کتاب حاضر که به بررسی محیط اکولوژیک انسان اختصاص دارد، این نکته در آن مطرح می‌گردد که انسان در جایگاه عالی‌ترین ارگانیسم و موثرترین موجود تاثیراتی از محیط دریافت می‌کند و بر محیط تاثیراتی دیگر بر جای می‌گذارد. کتاب در 6 بخش فراهم آمده است: 'محیط شناسی انسانی'، 'اصول علم محیط زیست'، 'اثرات علم و تکنولوژی بر محیط زیست'، 'خاک و زمین'، 'محیط شناسی کاربردی و مراک...

در کتاب این مساله مطرح گردیده که پیش‌داوری‌ها و انگاره‌های نادرست شبه علمی که در جامعه درباره‌ی برتری مردان بر زنان وجود دارد، دانشمندان را نیز در رشته‌های مردم شناسی جامعه شناسی زیست شناسی به بیراهه کشانده است و بر نتیجه‌گیری‌های آن‌ها تاثیر گذارده است. خانم 'ایولین رید' در این کتاب کوشیده است تا با بررسی نگرش دانشمندان این رشته‌ها و همکاری مردم شناسان فمین...

نگارنده در کتاب ابتدا به دلایل افزایش بی رویه‌ی جمعیت و مشکلات مربوط به آن را در جامعه‌ی ایران اشاره می‌کند، هم‌چنین معیارهای شناسایی و انتخاب همسر و وظایف هر یک از اعضای خانواده را معرفی می‌نماید. وی بر آن است موضوع خانواده‌ی سالم و تنظیم خانواده را با توجه به دیدگاه‌های اسلامی مطرح می‌سازد.در این کتاب به شیوه‌ی تطبیقی بین جمعیت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از جنبه‌های گوناگون مقایسه شده است. 'منابع آماری'، 'وضعیت جمعیتی ایران و جهان'، 'ساختار جمعیتی ایران'، 'شاخص‌های جمعیتی ایران' و 'رشد جمعیت' از مباحث اصلی کتاب به شمار می‌آیند. درکتاب خاطرنشان شده است: 'جمعیت و جمعیت شناسی از جمله مباحثی است که هر کشوری را ملزم به رعایت اصول و مقررات، کنترل‌ه...مجموعه‌ی حاضر برگرفته از مباحث جغرافیایی شهری و روستایی است با نگاهی به تقسیمات جغرافیایی، تحولات اخیر در عرصه‌ی جغرافیا، مورفولوژی شهری در دوره‌های مختلف، ساخت شهری، بافت روستایی، علل و عوامل پیدایش روستاها و نیز تجزیه و تحلیل نظریه‌های ساخت شهرها.

در ترجمه‌ی حاضر، مفاهیم اصلی اندازه‌گیری مرگ و میر، شاخص‌های نوعی مرگ و میر کودکان، و منطق حاکم بر روش‌های توصیف شده و داده‌های ضروری برای کاربرد آن‌ها بیان شده، هم‌چنین چگونگی کاربرد واقعی، دو روش غیر مستقیم برآورد مرگ و میر کودکان شامل 'روش براس' و 'روش براس ـ مکرای' به صورت گام به گام توصیف ـ شده و در ارتباط با تفسیر و استفاده از برآوردهای به دست آمده راه...

کتاب حاضر که برای مطالعه‌ی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی تدوین شده، مباحثی را در زمینه‌ی 'اطلاعات جمعیت' دربرمی‌گیرد. آن‌‌گونه که در کتاب عنوان شده است: 'اطلاعات جمعیت در ساده‌ترین تعریف آن به معنای یافتن آخرین مولفه‌های هر فرد ایرانی است استفاده از این شیوه باعث می‌شود ناجا در پیش‌گیری از جرم، شناسایی مجرمان، و ارایه‌ی خدمات انتظامی به مردم، دقت و با سهولت...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۶ مقاله