آفتاب

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۳۰۶ مقاله
کتاب حاضر, درباره زندگی ایرانیان مقیم شهر 'ونکور 'در کاناداست, که مطالب آن از قول ایرانیان مقیم همان شهر نقل شده است .در این کتاب زندگی مهاجران ایرانی از زوایای مختلف بررسی و تبیین می‌شود .برخی موضوعات کتاب بدین قرار است :از وضعیت اشتغال, وضعیت ازدواج, طلاق, مشکلات روزمره, تعارضات فرهنگی, احساس غربت, احساس آزادی, تفریحات و روابط دوستانه .

در نوشتار حاضر نخست ساختار سنی جمعیت در سطح جهان معرفی می‌شود و پس از آن, ساختار سنی جمعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و سرانجام ساختار سنی جمعیت در ایران بررسی و ارزیابی می‌گردد .عوامل موثر در شکل‌گیری ساختارهای سنی جمعیت و چگونگی شکل‌گیری این عوامل, مبحث بعدی کتاب است که در ادامه به تاثیر ساختار سنی جمعیت بر زمینه‌های گوناگون اجتماعی اشاره شده...

در این کتاب که برای نوجوانان ترجمه شده, در کنار اطلاعات علمی و تاریخی مربوط به 'محیط زیست' راهکارهایی برای حفظ آن ارائه شده است. مطالب کتاب با طرح‌های متعدد همراه است. در این کتاب, نخست از ویژگی‌های کره زمین در مجموعه هستی و منظومه شمسی صحبت می‌شود, سپس از رشد و تکامل انسان‌ها و موجودات سخن می‌رود و نشان داده می‌شود که انسان‌های نخستین تا قرون میانه, با طبیع...کتاب حاضر مجموعه‌ای است از خلاصه آمارهای شهر تهران, از اولین احصائیه ابنیه .عمارات ناصری (1231) تا نخستین سرشماری دقیق و منطبق بر موازین دانش آمار جمعیت در سال 1311هجری شمسی .در این آمارها این اطلاعات منعکس شده است :تعداد ابنیه تهران, نفوس تهران, عمارات, صورت دکاکین اصناف دارالخلافه, صورت مستغلات دارالخلافه, احصائیه مصرف نان یک ماهه شهر تهران, مقدار گوشت...مجموعه حاضر مشتمل بر نتایج حاصل از سرشماری است که به دستور شاهزاده عباس میرزا ملک‌آرائ (بردار ناتنی ناصرالدین شاه) در سال 1298تا 1299ه.ق صورت گرفت .این سرشماری که با کمک کدخدایان هر محله از محلات شانزده‌گانه شهر قزوین به عمل آمد شامل اطلاعاتی است درباره مردان, زنان, پیران, جوانان, پسران, دختران, شیر خوارگان, صنعت گران, خوش نشینان, اغنیائ, فقرا, مساجد, مدا...

این کتاب در چهار محور اصلی ویژه دانشجویان رشته‌های جمعیت شناسی به ارزش دو واحد (برای درس کاربرد جمعیت شناسی) شده که عبارت‌اند از' :ارزیابی آمارهای جمعیتی', 'تسطیح و تصحیح داده‌ها', 'استنباط ویژگی‌های و برآورد شاخص‌های جمعیتی در زمینه ازدواج, زاد و ولد, باروری, مرگ و میر', 'استاندارد کردن شاخص‌های جمعیتی با تاکید بر میزان عمومی مرگ و میر .'کتاب با جداول, ن...

شرح((اصول و مفاهیم جمعیت شناسی)) مقوله اصلی این کتاب است که در فصل نخست آن تعاریف و موضوع جمعیت شناسی, قلمرو و تحولات تاریخی جمعیت شناسی, نظریه‌های جمعیت شناسی و آمارگیری بازگو می‌شود .فصل‌های بعدی کتاب به ترتیب عبارت‌اند از : ((ساختار و حالت جمعیت و انواع توزیع)), ((تحول و پویایی جمعیت در زمان و مکان)), ((سازمان‌ها و منابع اطلاعات و آمارهای جمعیتی)), ((سی...در این کتاب, اصول اولیه و مبانی علم جمعیت‌شناسی طی دوازده فصل برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم آمده است .فصل نخست کتاب به تعریف و موضوع جمعیت شناسی مربوط می‌شود و در فصل دوم نیز به تاریخ جمعیت‌شناسی اشاره می‌گردد .عناوین فصل‌های بعدی عبارت‌اند از' :روش‌های جمعیت‌شناسی', 'شاخه‌های جمعیت‌شناسی', 'مراحل تطور جمعیت', 'ساختار جمعیت', 'فعالیت و اشتغال...در کتاب, دانشجویان رشته علوم اجتماعی, ذیل چهار بخش با اصول و مبانی جمعیت شناسی آشنا می‌شوند .مولف در بخش نخست با عنوان((جمعیت و جمعیت‌شناسی)) ابتدا تعریفی از جمعیت و انواع آن به دست می‌دهد, سپس شاخه‌های مختلف جمعیت‌شناسی, روش‌های پژوهش و تاریخچه آن را بررسی و ارزیابی می‌کند .در بخش دوم((ترکیب و پراکندگی جمعیت)) با این موضوعات تشریح شده است :توزیع مکانی جم...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۶ مقاله