آفتاب

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۳۰۶ مقاله


در این کتاب مشکلات افزایش جمعیت بررسی و تحلیل می‌شود. برخی از آنها عبارت‌اند از: 'تولید غله', 'آب شیرین', 'انرژی',

کتاب حاضر متن سخنرانی 'دکتر عماد افروغ 'در 27آبان 1387است که با عنوان 'بعد اجتماعی نابرابری اجتماعی 'ایراد شده است .این سخنرانی عمدتا به روابط میان فضا و نابرابری اختصاص دارد .به عبارت دیگر, در این سخنرانی رابطه اشکال اجتماعی و اشکال فضایی (یا بین ساخت اجتماعی و ساخت فضایی) در سه مقوله پوزیتیویسم, تفسیری (هرمنیوتیک) و رئالیسم بررسی و تشریح می‌شود .نگارنده...

در این مجموعه 25 مقاله نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران (29 و 30 بهمن 1381) با موضوعات 'باروری و تنظیم خانواده', 'مرگ و میر و انتقال بهداشتی', 'ازدواج و طلاق', 'مهاجرت و شهرنشینی' و 'جمعیت, توسعه و نیازها' به طبع رسیده است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۶ مقاله