آفتاب

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۳۰۶ مقاله


مطالب اصلی کتاب درباره سیاست‌های جمعیتی ایران است که به اهتمام 'صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) 'به زبان انگلیسی نگارش یافته است .خوانندگان در این کتاب ضمن آشنایی با وضعیت جمعیتی ایران (سن, جنس, کیفیت, کمیت, زاد و ولد, مرگ و میر و (...این مباحث را پی می‌گیرند' :جمعیت و ارتباط آن با موقعیت توسعه', 'ویژگی‌ها, سطوح و روند جمعیت', 'فرآیندها و نیازهای اساسی در ج...

نوشتار حاضر تحقیقی بر اساس مصاحبه با چهار جوانی است که همگی در سنین پایین به همراه والدین خویش به کشور اتریش مهاجرت نموده اند و در فضایی 'دو فرهنگه' بزرگ شده اند. 'هویت [این کودکان] تحت شرایط کاملا متفاوتی شکل می گیرد .... رفتارهای آنها, طرز حرف زدن و لهجه زبان آنها کاملا [غربی] است‌؛ اما ظاهر و نام های بیگانه شان, از ریشه بیگانه آنها حکایت می کند. آشنایانی...در این کتاب, مراحل رشد و تکوین سیاره زمین, پیشرفت‌های علمی بشر, نحوه دست‌یابی به تکنولوژی فضایی همچنین علل رشد تمدن‌ها به اختصار بیان شده است .نگارنده در این کتاب سعی دارد ضمن توصیف تقابل انسان با تکنولوژی, راه حل‌هایی برای زندگی توام با آرامش به دست دهد .به‌زعم نگارنده 'پیام ساده این کتاب این است !بیایید تا سرانجام در جهت منافع همگان گام برداریم .آن گاه یک روز دیگر خورشید خواهد تابید و یک روز پس از آن و ...آن گاه زندگی فقط ادامه نخواهد یافت, بلکه به باشکوه‌ترین, والاترین و شادمان‌ترین وجه خواهد درخشید .'کتاب با ترسیم اجمالی وضعیت کنونی جهان آغاز می‌شود :رشد جمعیت, کاهش منابع, کاهش انرژی مصرفی و غذا, و ما...

'اعجاز لحظه‌ها 'مشتمل بر مباحث اجمالی است درباره راه‌های موفقیت و پیروزی در کار, راه و رسم زندگی کردن و استفاده صحیح از وقت که با این موضوعات به طبع رسیده است .هدف و انگیزه, تاثیر هدف‌مندی, ایمان به هدف, اوقات فراغت و بهداشت روانی, شور و مشورت, ضمیر ناخودآگاه, نیروی تخیل و تفکر, برنامه‌ریزی, علل تضییع وقت, بی حوصلگی و نظایر آن .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۶ مقاله