آفتاب

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۳۰۶ مقاله


مطالب کتاب در قالب هفت فصل, به منظور مطالعه دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی در درس 'جمعیت شناسی اقتصادی ـ اجتماعی 'و 'جمعیت شناسی ایران 'به طبع رسیده است . 'سیر تکوینی جمعیت شناسی', 'سیمای جمعیت شناسی جهان', 'نظریه‌های جمعیت شناسی', 'عوامل تعیین کننده تغییرات و تحولات جمعیت', 'انتقال جمعیت و توسعه پایدار', 'سیاست جمعیتی و برنامه ریزی خانواده 'و 'جمعیت شناسی...این پژوهش, درآمدی است بر جمعیت‌شناسی تاریخی ایران در عصر قاجار, که با ذکر پیشینه سرشماری و ثبت احوال صورت گرفته است .مباحث فصل‌های کتاب از این قرار است :فصل نخست به تاریخچه و پیشینه احصائ نفوس, احصائ بیوتات, و ثبت احوال شخصیه در ایران عصر قاجار مربوط می‌شود .نگارنده فصل دوم, منابع و احصائیه‌های بازمانده از آن دوران را برمی‌شمارد .فصل سوم نیز, ملخصی از نتا...هدف از تدوین این کتاب توصیف نحوه تکوین سوسیوبیولوژی و ویژگی‌های این نظریه است 'حدود یک قرن پیش از ارائه نظریه چارلز داروین تقریبا هیچ کاری برای تعمیم استدلال او به عرصه رفتار اجتماعی صورت نگرفته بود . تا این که نظریه‌ای جدید پا به عرصه نهاد :سوسیوبیولوژی, سوسیوبیولوژی علم مطالعه مبنای زیست شناسانه رفتار اجتماعی و چگونگی تاثیر این رفتار در تضمین بقای فرد یا...

نه فصل ابتدایی کتاب شامل مطالبی است درباره برای مهاجرت, کاریابی و شرایط کاری, مسکن, بهداشت, امور مالی و بیمه, تحصیلات, خانواده‌ها, موضوعات متفرقه (مذهب, امنیت, جرائم, آب و هوا و (...و نحوه ورود و استقرار مهاجران .در فصل دهم اطلاعاتی در خصوص کشورها درج گردیده که از آن جمله است :جمعیت, مساحت, اقتصاد, نظام مالیاتی, اشتغال, خدمات, و چند نشانی اینترنتی درباره...نوشتار حاضر حاوی اطلاعاتی است درباره راه‌های مهاجرت به کانادا همچنین نحوه پرکردن فرم‌هایی در این زمینه. مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'مهاجرت از طریق متخصصین', 'مهاجرت از طریق سرمایه‌داری و یا شغلی' و 'مهاجرت از طریق فامیلی'.

در این کتاب, نخست نحوه سازماندهی تحقیق بیان شده, سپس رهنمودهایی درباره چگونگی انتخاب سوالات تحقیق فراهم آمده, مولف روش‌ها و مقیاس‌های جغرافیایی مناسب برای امور تحقیقی کوچک را شرح داده است .در ادامه مخاطبان با شیوه‌های جمع‌آوری, طبقه‌بندی و ارزیابی داده‌های مورد نیاز تحقیق, همچنین فنون بهره‌گیری از پرسش‌نامه, آزمون‌های آماری و چگونگی انجام مصاحبه آشنا می‌ش...روش‌های تحلیل جمعیت در این کتاب طی هشت فصل تشریح می‌شود ساخت سنی و جنسی ;مرگ و میر ;باروری ;مهاجرت ;توزیع جغرافیایی جمعیت ;شهرنشینی ;پیش بینی جمعیت ;گزارش مکتوب .

در این کتاب ابتدا روش‌های عمومی و مشترک, صرف نظر از نوع توزیع یا ترکیب, معرفی شده سپس, ضمن توضیح کاربرد روش‌های مشترک درباره ترکیب سنی جمعیت, روش‌های خاص این ترکیب تشریح گردیده که از آن جمله است روش مقدماتی تحلیل, ارزیابی آمارها برحسب سنین منفرد, و ارزیابی آمارها برحسب گروه‌های سنی 5 ساله. در پیوست کتاب, گزیده‌ای از ضرایب برای تقسیم جمعیت گروه سنی درج گردیده...جلد دوم از مجموعه((مبانی جمعیت‌شناسی)) این مباحث را در بردارد :((کلیاتی در مورد سرشماری)), ((توزیع و ترکیب جمعیت)), ((مطالعه وقایع تجدیدناپذیر(مرگ و میر))), ((مطالعه وقایع تجدیدپذیر(زایش و باروری))), ((تحلیل جمعیت‌شناختی پدیده مهاجرت)), ((ازدواج و طلاق)) و ((الگوها یا مدل‌های نظری جمعیت)) .مباحث کتاب, همراه با مسائل گوناگون به طبع رسیده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۰۶ مقاله