اخبار ورزشی

مربی تیم ملی، انتخاب مربی تیم ملی، علی دایی، امیر قلعه نویی،

راند پایانی بین قلعه‌نویی و دایی

اگر اتفاق جدیدی رخ ندهد سرمربی جدید تیم ملی از بین امیر قلعه‌نویی و علی دایی انتخاب خواهد شد و بعید است گزینه دیگری در شرایط فعلی از طرف فدراسیون برای نیمکت تیم ملی مطرح شود.

مک‌گرگور، ام ام ای، MMA

اینجا MMA بدون رحم؛ بازگشت مک گرگور با نعره بلند

مک‌گرگور در همان راند اول ضربه‌ای به سر حریفش زد که او را گیج کرد. در ادامه او سرون را کف اوکتاگون انداخت و با ضربات ممتد به سر و گردن حریفش او را تسلیم کرد و این در حالی بود که تنها 40 ثانیه از آغاز مسابقه گذشته بود.