اخبار حوادث

علی اکبر محزون, افزایش جمعیت, رشد جمعیت, صالح قاسمی, خلیل علی محمدزاده, کاهش جمعیت, کنترل جمعیت, پنجره جمعیتی, سالمندیدر میزگرد مهر به مناسبت روز «ملی جمعیت» مطرح شد

سال ۹۷ رکورددار کاهش موالید کشور/ هدررفت ۱۳ سال فرصت پنجره جمعیتی

نشست روز ملی جمعیت با موضوع رصد آخرین وضعیت تحولات جمعیتی کشور در خبرگزاری مهر برگزار شد و رشد منفی جمعیت جوان کشور و افزایش میزان سالمندان به عنوان زنگ خطر بروز سونامی سالمندی مطرح شد.

قوه قضائیه, قانون آئین دادرسی کیفری, مصدق, دیوان عالی کشورمعاون حقوقی قوه قضاییه خبر داد

ارسال آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب مراجع قضایی به رئیس قوه قضاییه

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: بررسی و تدوین «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» در معاونت اتمام یافته و این آیین‌نامه برای تأیید و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.