آفتاب

ادبیات (آثار ادبی)

فلسفه و نظریه

مطالب گوناگون

واژه نامه ها و دایره المعارفها

804

پیایندها (نشریات ادواری)

سازمانها

آموزش و موضوع های وابسته

فن نگارش و بیان، و مجموعه های ادبی

تاریخ و نقد ادبی

ادبیات امریکائی به زبان انگلیسی

ادبیات انگلیسی و آنگلوساکسون

ادبیات زبانهای ژرمنی آلمانی

ادبیات زبانهای رومانس فرانسوی

ادبیات ایتالیائی، رومانیائی و رتورومانیک

ادبیات اسپانیائی و پرتغالی

ادبیات زبانهای ایتالیک لاتین

ادبیات زبانهای هلنی یونانی کلاسیک

ادبیات دیگر زبانها

در چاپ سوم این کتاب ابتدا مقاله‌ای با این عنوان درج گردیده است' :آرای تنی چند از نویسندگان غرب درباره تعریف رسالت و شیوه نگارش داستان کوتاه .' در پی آن مباحثی از این دست در کتاب آورده شده است :تعریف ادبیات, رسالت ادبیات, ادبیات و جامعه, ادبیات و اخلاق, مقبولیت ادب روسی, رابطه ادبیات با فرهنگ, ادبیات و ژرف اندیشی, و ادبیات و ارزش‌های انسانی .در پایان کتاب …

این کتاب مصور و رنگی که برای کودکان به فارسی ترجمه شده خلاصه قصه معروف 'سیندرلا 'است .در این داستان, سیندرلا, پنگوئنی است که در کنار نامادری و دو خواهر ناتنی‌اش با دشواری روزگار می‌گذراند .سرانجام سیندرلا به کمک فرشته‌ای مهربان در جشن امیر شرکت می‌کند و به خاطر قلب پاک و مهربانش به همسری پسر امیر انتخاب می‌شود .