آفتاب

کلیات

کلیات

نمایش ۱ تا 25 از ۲۵ مقاله


مباحثی که در این تحقیق مطرح شده بدین قرار است: تجزیه و تحلیل مشاغل, ارزشیابی مشاغل, تعیین حقوق و دستمزد مبنا برای هر یک از مشاغل, پیاده‌کردن طرح ارزشیابی مشاغل, و به روز نگاه داشتن ارزشیابی مشاغل.

'این کتاب مشتمل بر ده فصل است که فصل اول آن در مورد پیشرفت‌های تاریخی در استفاده از خاک شور, فصل دوم در مورد ماهیت و خواص خاک‌های تحت تاثیر املاح, فصل سوم آن در مورد اصول مدیریت اصلاح اراضی و فصل چهارم آن در مورد روابط گیاهان با شوری بحث می‌کند. فصل پنجم مکانیسم‌های آسیب رسانی نمک در گیاهان را شامل می‌شود. فصل ششم به شوری و فرآیندهای متابولیکی می‌پردازد. فصل...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۵ مقاله