آفتاب

مشاوره کسب و کار


آفتاب چه کمکی به شما می کند؟

گروه سایت خبری آفتاب در بخش مشاوره بازاریابی و تبلیغات به صاحبان مشاغل در مورد مهمترین موضوعات کاری که شامل مدل های کسب و کار و استراتژی ها، برنامه ریزی فروش و بازاریابی، نام تجاری ، تحقیقات بازار ، آموزش های فروش ، تبلیغات ، برنامه ریزی برای فعالیت در رسانه های اجتماعی، تولید محتوای متنی و تصویری،تدوین و اجرای استراتژیهای دیجیتال مارکتینگ، طراحی وبسایت و اپلیکیشن، برگزاری و پوشش خبری همایشها و رویدادها است مشاوره داده و فرآیند اجرایی کلیه خدمات را نیز بر عهده می گیرد.