سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

مجارستان در نيم‌کره شمالي، نيم‌کره شرقى در شرق اروپا واقع در منطقه معتدله شمالى و در شمال شبه جزيره بالکان واقع مى‌باشد.


تاريخ مهاجرت قوم مجار به جلگه دانوب دقيقاً معلوم نيست. اين قوم به‌صورت قبايلى به‌تدريج از آسيا و نواحى غربى سيبرى به اين سرزمين آمده و پس از زدوخوردهاى فراوان با ديگر قبايل براى تصاحب اراضى پربرکت سرانجام در جلگه دانوب بين نژادهاى ژرمن و اسلاو حائل گرديده‌اند. اين تاريخ را حدود سال ۸۹۶م. مى‌دانند.


قانون اساسى مجارستان در سال ۱۹۴۹ (۱۸ اوت) تدوين گرديد و جمهورى کارگران و دهقانان را تحت عنوان جمهورى مردم مجارستان به‌وجود آورد و در ۲۰ اوت اين قانون به عموم مردم اعلام شد.