آفتاب

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۳۹ مقاله
این کتاب برای آگاهی بیشتر کسانی تدوین شده که تدریس درس روش تحقیق در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را برعهده دارند . اندیشه‌های اصلی آمده در متن کتاب در دیگر کتابهای مربوط به روش تحقیق به زبان فارسی موجود است ولی شیوه‌ای که این مطالب را در این کتاب به هم پیوند زده است از بداعت خاصی برخوردار می باشد .از مباحث مهم کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد : 1ـ مفاهیم بنی...

در این کتاب, 'پیتر دراکر 'یکی از بنیانگذاران علم مدیریت در ایالات متحده ـ مشاهدات و تجربیات یک دوره سی ساله از زندگی خویش را از آغاز نوجوانی بعد از جنگ جهانی اول تا یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم, باز می‌گوید' .دراکر 'در بخش‌های مختلف کتاب, به شرح سرگذشت افراد سرشناس که در طول زندگی‌اش با آنها در ارتباط بوده, اشاره کرده, خاطر نشان می‌سازد' :جامعه قبل از هر چ...اولین جلد از مجموعه کتاب‌های 'مبادی و سیر تاریخی مدنیت و علم 'با عنوان 'دوره‌های پایه‌گذاری 'به طبع رسیده است .این کتاب در توضیح و تشریح تحولات مدنی و عقلانی جوامع گذشته بشری, و با هدف آشنا ساختن خوانندگان با علل و عوامل پیشرفت و انحطاط آنها طی سه بخش سامان یافته است .بخش نخست حاوی مباحثی در خصوص طرق شکل‌گیری افکار علمی در قرون گذشته است .مطالب بخش دوم و...این کتاب براساس مبانی نظری و تجربی پژوهش و به منظور کمک به کسب مهارت‌های پژوهشی تدوین شده است .نگارنده بر این باور است 'پژوهش, مجموعه فرآیندهایی است که به منظور ایجاد پیوند نوین بین تجربه و نظریه به کار گرفته می‌شود .' از این رو شناخت ریشه‌ای آن مستلزم شناخت اصولی و ریشه‌ای روش‌شناسی است . در این کتاب سعی شده با توجه به توسعه علوم انسانی و اجتماعی روش‌های...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳۹ مقاله