آفتاب

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۳۹ مقاله

کتاب حاضر برای نخستین بار در سال 1975منتشر شد .این کتاب را ده تن از استادان روش تحقیق علوم اجتماعی دانشگاه‌های ایالات متحده برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی ـ به ویژه جامعه شناسی ـ فراهم آورده‌اند . در کتاب, پس از به دست دادن تعریفی از تحقیق اجتماعی, اهمیت آن ذکر گردیده است' .تحقیق اجتماعی عبارت است از مشاهده منظم زندگی اجتماعی به منظور یافتن و شناخت ا...

در کتاب حاضر, روش‌های تحقیق عملی به شیوه علمی آموزش داده می‌شود. به‌زعم نگارنده' :تحقیق فعالیتی است منظم, منطقی و نظام‌مند, برای کشف حقایق, بیان نظریه‌های جدید, تصمیم‌گیری و بالاخره حل مسائل .' کتاب متشکل از ده فصل است که در هر فصل نخست به هدف‌های یادگیری آن فصل اشاره می‌شود .پایان هر فصل شامل سوال‌های همان فصل است . فصل‌های یاد شده عبارت‌اند از' :کشف حقایق,...هدف از تدوین این کتاب به دست دادن شیوه‌های تحقیق در علوم انسانی, به‌ویژه علوم اجتماعی است که با این عناوین به طبع رسیده است' .مسئله تحقیق', 'فرضیه', 'مفاهیم, سازه‌ها و متغیرها', 'اندازه‌گیری', 'جامعه و نمونه', 'تحقیق کیفی', 'تحلیل محتوا', 'تحقیق پیمایشی', 'تحقیق آزمایشی 'و 'مسائل اخلاقی .'نگارنده در کتاب, مبانی, اهداف و روش‌های پژوهش کیفی را با این موضوعات, شرح و بررسی می‌کند : مبانی فلسفی و نظری تحقیقات کیفی, کلیات تحقیقات کیفی, اخلاقیات پژوهش کیفی, تلفیق در تحقیق, روش تحقیق فنومنولوژی (همراه با مثالی از پژوهش فنومنولوژیک), روش تحقیق گراند تئوری (به همراه نمونه‌ای از روش تحقیق گراند تئوری), قومیت‌شناسی (با نمونه‌ای از پژوهش قومیت‌شناسی), پ...

این مجموعه مشتمل بر متن 8مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که با این عناوین به چاپ رسیده است' :نمونه‌گیری در پژوهش‌های علوم رفتاری/ علی‌رضا کیامنش' ;'مشکلات پژوهش در جو سازمانی/ پروین کدیور' ;'تحقیق قوم‌نگاری 1در رویکردهای کمی و کیفی تحقیق/ محمدتقی ایمان' ;'رویکردهای ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی/ عباس بازرگان' ;'فرآیند تدوین, اجرا و تفس...'این اثر, حاوی بررسی اجمالی سیر تحول جریان‌های فرهنگی و سیاسی غرب (پس از رنسانس) و ایران بعد از مشروطیت است که به انضمام شرح و تفصیل پاره‌ای از اصطلاحات و تعاریف فلسفی و اجتماعی, خواننده را مهیای مطالعه جدی اوضاع فرهنگی ایران و نحوه رسوخ غرب زدگی در ساحت‌های مختلف فرهنگی و مادی این سرزمین می‌کند'. عناوین بخش‌های کتاب عبارت‌اند از: 'مقدمه کوتاهی بر مطالعات تا...نویسنده در کتاب حاضر این نکته را خاطر نشان می‌کند که مقوله شکر کردن به خاطر((نداشتن)) است نه((داشتن)) ;برای مثال در جامعه‌ای که از نظر اجتماعی, سیاسی و اقتصادی در تزلزل است مردم مدام وضع خود را با وضع مردمی که بدتر از آنان زندگی می‌کنند مقایسه می‌نمایند و شکرانه به‌جای می‌آورند که همانند آنان نیستند .این نوع شکرانه حرکتی را که عامل تغییر وضع موجود است در...در جزوه حاضر پس از ارائه کلیاتی درباره شورا و زمینه‌های تاریخی آن از تمرکز یا عدم تمرکز سیاسی سخن به میان آمد, سپس درباره اهداف و وظایف شوراها مطالبی بیان شده است .در صفحات پایانی نیز متن کامل قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی به چاپ رسیده است .(General Social survery) یا GSS که همان 'پیمایش اجتماعی عمومی' است از طریق مصاحبه فردی با اعضای خانوارهای آمریکایی درباره مسائل عمومی اجتماعی صورت می‌گیرد. 'این پیمایش توسط مرکز ملی نظرسنجی و با سرپرستی جیمز ای. دیویس, تام دبلیو اسمیت و پیتروی. مارسون اجرا می‌شود. اولین پیمایش این مجموعه در سال 1972 انجام شد... هدف اصلی GSS عبارت است از فراهم آوردن به موقع...کتاب حاضر با تاکید بر مطالعات اجتماعی, ذیل هفت فصل برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم آمده است .نگارنده در فصل نخست ضمن به دست دادن تعریفی از مطالعات و تحقیقات اجتماعی, تفاوت‌های آن دو را برمی‌شمارد, همچنین انواع مطالعات اجتماعی را براساس اهداف, چارچوب, نوع متغیر و موضوع شرح می‌دهد .در فصل دوم, هفت مرحله اساسی مطالعه اجتماعی یعنی :پرسش آغازی, مطا...نگارنده در این کتاب ابعاد مختلف 'طراحی و ایجاد بانک اطلاعات با 'SPSS را بررسی کرده است .گفتنی است این امر باید قبل از تجزیه و تحلیل آماری انجام گیرد, تا تجزیه و تحلیل از دقت و اعتبار لازم برخوردار باشد .عناوین کتاب عبارت‌اند از' :کلیات و تعاریف', 'نکات ضروری', 'عملیات جانبی', 'عملیات تبدیلی 'و 'عملیات کمکی .'این کتاب در سه قسمت عمده برای رشته‌های روان‌شناسی, آموزش و پرورش, علوم اجتماعی و تحقیقات مدیریتی فراهم آمده است .نگارنده بدون توسل به ریاضیات, چندین مبحث مهم را که معمولا به شیوه ریاضی مطرح می‌شوند (نظیر :طرح‌های نامتعادل, طرح‌های غیر تصادفی, مدل‌سازی, واریانس, و رگرسیون چندگانه), بررسی و تشریح می‌کند .عناوین قسمت‌های کتاب به این قرار است' :طرح و تحلیل آ...مترجم در معرفی این کتاب آورده است' گسترده‌ای از دگرگونی‌های تاریخی, فلسفی و فکری در زندگی معاصر است .این دگرگونی‌ها اصالتا از ماهیت تاریخی نشات گرفته است که با توجه به انقلاب‌های کشاورزی, صنعتی و در نهایت انقلاب الکترونیک ابعاد نوینی در آن ایجاد کرده است .آلبرو (نویسنده) برای بررسی عصر جهانی به مباحثی همچون تشکیل ملت‌ها, شرکت‌های فراملیتی, اقتصاد جهانی, س...'علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن 'مشتمل بر پنج بخش اصلی است که ویژه دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی ـ به ویژه جامعه‌شناسی ـ منتشر شده است .این کتاب بنابه درخواست سازمان یونسکو در سال 1960برای تدریس در دانشگاه‌های فارسی زبان به چاپ رسیده است .در این کتاب علاوه بر سیر تکوینی و تدریجی علوم اجتماعی, عقاید ینیانگذران و نظریه‌پردازان مهم آن بررسی و با یکدیگر مقایسه...در این کتاب تلاش شده است حوزه گوناگون علوم انسانی شناسایی و معرفی شود. بر این اساس, نویسنده, هر بخش از کتاب را با طرح چند پرسش بنیادی که زمینه شناخت را شکل میدهند, فراهم می‌آورد. وی معتقد است علوم انسانی در پاسخ به این پرسشها پدید آمده: زبان چگونه زاده شده آیا خانواده نهادی جهان شمول است آگاهی چیست آیا تاریخ دارای جهتی مشخص است سهم عناصر انتسابی و اکتسابی در...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳۹ مقاله