آفتاب

معماری

معماری

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷۰ مقاله
در این کتابچه, معماری ودائی به اختصار معرفی شده است .نگارنده درباره معماری ودائی می‌گوید' :واستو شاسترا یا معماری ودائی, دانشی قدیمی است که در زمینه قوانین طبیعت و تاثیرات این قوانین, بر روی زندگی انسان از طریق مسکن و محل سخن می‌گوید ....استو شاسترا که در ارتباط با نقشه‌کشی و ساختن بناها است, برای ساکنین خود سلامتی, موفقیت, ثروت, شهود, و شادکامی به ارمغان...

کتاب, شرح و بررسی مفهوم سکونت از جنبه 'معماری تمثیلی 'است که در پیش گفتار خاطر نشان شده است' :این کتاب از سکنی گزینی آدمی سخن رانده و واژه سکونت در آن با مفهومی بیش از قرار گرفتن سقفی بر بالای سر و به زیر پا آمدن چند متر مربعی زمین کار آمده است .مفاهیمی که در این کتاب از سکونت استنباط می‌شود را می‌توان به شرح ذیل طبقه‌بندی نمود 1 :ـ دیدار با دیگران به آهنگ...در این نوشتار, مولف با معرفی و شرح برخی آثار معماری به جای مانده از((میس ون دررو)) بر آن است تا کلیت نظرات وی را درباره توسعه هنر معماری بیان کند . آثار و ساخته‌های نامبرده برحسب ترتیب زمانی تدوین شده است .گفتنی است مطالب کتاب به دو زبان فرانسه و فارسی فراهم آمده است .

این کتاب حاوی مباحثی است در زمینه تحلیل و مبانی و اصول معماری از فرم تا مکان نیز تحلیل و قیاس آن با مبانی معماری ایران. مباحث کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است: 'روزن‌ها', 'پدیده‌های ادراک', 'نظم و بی‌نظمی', 'اندازه و توازن', 'بافت و شناسه', 'فضا', 'مکان', 'شکل و ماده' و 'فرایند طراحی (پروژه)'.این کتاب, شرح و معرفی آثار معماری 'نورمن فاستر' ـ معمار انگلیسی ـ است که هر یک از این آثار با شرح طرح‌ها, نقشه‌ها, و مختصات اماکن فراهم آمده است. 'نورمن فاستر, متولد ماه ژوئن 1935 و شهر منچستر, شاه مهره تاریخ معماری انگلستان است که او از یک خانواده طبقه کارگر اهل منچستر بود, مدرسه را در سن شانزده سالگی ترک کرد... پس از گذراندن دوران سربازی در راف, با ثبت‌نام...کتاب حاضر مشتمل بر 12فصل است .در فصل نخست نقشه‌ها و طومارهای متعددی در خصوص معماری اسلامی شرح و توصیف شده است در فصل دوم طومار توپقاپی با اشاره به محل پیدایش آن معرفی می‌شود .در فصل سوم مولف با استفاده از شواهد و قرین متعدد کوشیده است قرابت طومار توپقاپی را با معماری اواخر دوره تیموری نشان دهد .در فصل چهارم و پنجم آرائ و اقوال محققان و خاور شناسان درباره...در این کتاب اطلاعاتی در زمینه مباحث بصری برای دانشجویان و دست‌اندرکاران معماری و برخی رشته‌های دیگر هنری فراهم آمده است .این اطلاعات در قالب یادداشت و برحسب مباحث تنظیم شده‌اند .عناوین برخی از آنها بدین قرار است : ساختن شیوه‌های گرافیکی, تغییر و تبدیل سبک‌ها به یکدیگر, تکنیک‌های ثبت اطلاعات بصری, ادراک نظم و بی‌نظمی, تفکر و خلاقیت, ارتباط در طراحی معماری,...بخش اول این مجموعه حاوی مقالاتی است درباره شرح حال 'استاد کریم پیرنیا' (1301 ـ 1376) از متخصصان معماری اصیل ایرانی. بخش بعدی شامل مقالاتی است در زمینه‌های تاریخ, ادبیات, علوم اجتماعی و هنر که برخی از این مقالات به یاد استاد پیرنیا نگارش یافته است. عناوین برخی از مقالات عبارت‌اند از: 'پیر جست و جوگران معماری/ بهرام فریور صدری', 'ویژگی‌های زبان معماری استاد پی...کتاب با مقدمه‌ای کوتاه تحت عنوان 'نگاهی به معماری معاصر ایران ـ دوره پهلوی' آغاز می‌شود؛ سپس از استخوان بندی شهر شیراز در طول دوره‌های تاریخی دوره صفاری و آل‌بویه (بعد از اسلام)، دوره اتابکان، صفویه، زندیه و قاجاریه ـ سخن می‌رود و در پی آن، شهرسازی و معماری پهلوی در شیراز ذیل این عناوین تشریح می‌گردد: خیابان کشی در شیراز؛ اولین ساخت و سازها در شیراز؛ صنایع م...این مجموعه متضمن ده مقاله است که نگارنده سعی نموده تطبیقی بین معارف و نظریه‌های عرفانی و حکمی با قواعد و اصول زیبایی شناسی و معماری ایرانی ـ سنتی صورت دهد. این مقالات عبارت‌اند از: 'یادنامه سه نسل از معماران سنتی معاصر ایران ـ از حسن قمی تا حسین لرزاده'، 'نکاح اسمایی و تعادل در عرصه‌ی هنر معماری'، 'معماری شهری، مسجد و استهلاک انحراف قبله'، 'به دنبال وجود ادر...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷۰ مقاله