آفتاب

معماری

معماری

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷۰ مقاله




در فصل نخست کتاب با معرفی عوامل اقلیمی، عوامل تاثیرگذار بر شرایط جوی کره‌ی زمین بررسی می‌شود. در فصل دوم تقسیم‌بندی اقلیمی ایران از منظر معماری بررسی شده و در فصل سوم تاثیر هر یک از عوامل اقلیمی بر عامل دیگر و هم چنین تاثیر کلیه‌ی عوامل اقلیمی بر انسان و ساختمان و روش‌های بهره‌جویی از این عوامل در طراحی معماری تشریح گردیده است. فصل پایانی کتاب، معرفی روش‌های...









مجموعه‌ی مصور حاضر، شامل معرفی بناهای تاریخی و معماری اصفهان است با نگاهی بر اقدامات 'شاه عباس صفوی' در آبادانی این شهر، نیز ذکر آداب و رسوم و حوادث مختلفی که در این شهر از دیرباز تا کنون، رخ نموده است.



'امیلیو پیتزی' معمار اهل میلان مطالعات خود را در این کتاب مصور فهرست‌وار در قالب بخش‌های چون'خانه‌های شخصی'، 'آپارتمان‌ها'، 'نیایشگاه‌ها'، 'ساختمان‌های عمومی و اداری'، 'طراحی شهر' و 'طراحی صحنه'، 'مبلمان' و 'نورپردازی' عرضه نموده است. هم چنین در کتاب، زندگی‌نامه، آثار و پروژه‌های وی با رعایت ترتیب زمانی آورده شده است.







ساختار اصلی این کتاب مصور بر اساس شرح و توصیف معماری غرب از 'مصر' تا مکتب 'شیکاگو' است با اشاره‌ای به بستر اجتماعی و اندیشه‌های معماری دوران یاد شده. کتاب از معماری مصر آغاز می‌شود و در ادامه به معماری 'یونان' و از آن جا به کل اروپا بسط داده می‌شود. گفتنی است به خاطر نزدیکی و تاثیری که معماری بین النهرین در شکل‌گیری معماری کرت و میسن و به خصوص معماری یونان د...

















نگارنده در این کتاب مقوله‌ی سبک‌های معماری و چگونگی ایجاد هماهنگی میان ساختمان‌های مجاور، مربوط به دوره‌ها و یا سبک‌های مختلف را بررسی کرد. هم‌چنین مشکلات بصری طراحان برای همگون کرده ساختمان‌های جدید یا قدیم را بازگو نموده است. 'نمونه‌های تاریخی سازگاری موفق'، 'ساختمان‌های جدید با دیگر ساختمان‌های جدید'، 'دیدگاه مدرنیسم، تقابل جدید با قدیم'، 'ساختمان‌های جدی...



در ویراسته‌ جدید این کتاب، روش‌های نوین تفکر در برنامه‌ریزی، راه‌کارهای جدید برای کار گروهی موثرتر و مواضع نویی برای مداقه‌ی برنامه‌ریزی مفاهیم بازنمایانده شده است. در این مجموعه بیش از 120 ترسیم و نمودار ضمیمه‌ مطالب است. کتاب مشتمل بر اطلاعات و فنون روزآمد در خصوص این مقوله‌هاست: هزینه‌های ساخت روزآمد و هزینه‌ی تجهیز فضای داخلی، مبانی جریان تحلیل تنزیلی و...





هدف اصلی این نوشته، ارایه‌ تصویری است درباره‌ی بخشی از آن چه در حیطه‌ی نظر در معماری معاصر ایران روی داده است که آغاز این رویداد، به زعم نگارنده از زمان ورود معماری از کشورهای دیگر به خصوص همسایه‌ی شمالی ـ روسیه ـ و اروپای غربی بود. در این مدت، معماری ایران دگرگون شده و به صورت کنونی درآمد. اگر چه در این دوران، تعدادی از معماران تلاش نمودند تا در وضع موجود،...









نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷۰ مقاله