آفتاب

معماری

معماری

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷۰ مقاله
کتاب با مختصری درباره چگونگی شکل‌گیری و تکوین دولت سلجوقیان آغاز می‌شود, آن گاه مولف به مظاهر هنری و فرهنگی این دوره اشاره می‌کند, سپس هنر معماری در این برهه از تاریخ ـ سده پنجم هجری تا نیمه سده ششم هجری ـ از زوایای مختلف بررسی می‌گردد .ویژگی‌های معماری, عناصر معماری و تکنیکی, تاثیر معماری قبل از اسلام, نقشه و سبک و شیوه ساختمانی آثار, نقش تزئینات و عناصر...در این کتاب تزیینات, مصالح و فنون سازه‌ای بناهای مختلف اسلامی در نقاط مختلف جهان توصیف و بررسی شده است .بناهای مورد بحث عبارت‌اند از :مسجدها, مناره‌ها, مدرسه‌ها, آرامگاه‌ها, کاروان‌سراها و کاخ‌ها .این کتاب با عکس‌ها, تصاویر و نقشه‌های متعددی همراه است .

در این کتاب که با تصاویری از معماری اسلامی و نقشه‌های آن همراه است, این نوع معماری از نظر فرم, عملکرد و معنی در خصوص بناهای عمده اسلامی مانند: مسجد, مناره, مدرسه, آرامگاه, کاروانسرا و کاخ‌ها بررسی شده است.در این کتاب گونه‌های مختلف معماری ایران از قدیم‌ترین ایام تا پایان دوره صفویه و با این عناوین معرفی شده است' :از نخستین تمدن‌ها تا سقوط هخامنشیان', 'سلوکیان, اشکانیان, ساسانیان :بازنمایی شکل‌های ایرانی', 'آغاز عصر اسلامی, هدف‌های نو', 'سلجوقیان :ساختمان, مظهر زیبایی', 'مفهوم و کارکرد تزیینات ایرانی', 'مغول :ویرانی و عظمت', 'تیموریان :پالایش و فراوانی', 'او...در مجموعه حاضر مقالاتی چند در باب هنر معماری ایران در دوره اسلامی به طبع رسیده که عنوان و نویسنده هر یک بدین قرار است' :مساجد/ کریم پیرنیا', 'مقابر/ رابرت هیلن براند', 'مدارس/ حسین سلطان‌زاده', 'حسینیه‌ها, تکایا, مصلی‌ها/ محمد توسلی', 'قلاع/ ولفرام کلایس', 'پل‌ها/ محمدعلی مخلصی', آب انبارها/ پرویز ورجاوند', 'حمام‌ها/ فرهاد فخار تهرانی', 'کاروانسراها/ محم...

کتاب حاضر ترجمه‌ای است برگرفته از سایت اینترنت مرکز تحقیقات معماری دانشگاه شمال لندن که طی آن اصول طراحی ساختمان بر مبنای بهینه‌سازی انرژی تشریح شده است. معماران و طراحان ساختمان با مطالعه این نوشتار, طراحی معماری با حداقل انرژی را فرا می‌گیرند. کتاب در دو بخش اصلی با این عناوین تدوین شده است: بخش اول با عنوان 'ساختمان' که شامل این مباحث است: انرژی و ساختمان...

'معماری جهان اسلام 'در زمینه تاریخ, و مفهوم اجتماعی معماری در اسلام ذیل دو بخش سازمان یافته است .بخش نخست شامل هفت مقاله از اندیشمندان غیر ایرانی است که با تصاویر و طراحی‌های معماری قدیم اسلامی تدوین شده است .در بخش دوم, آثار و بناهای اسلامی در کشورهای مختلف به گونه مصور و رنگی معرفی شده است .برخی از این کشورها عبارت‌اند از :عربستان, اسپانیا, عراق, ایران,...آن چه در این نوشتار به طبع رسیده متن سخنرانی محمد بهشتی در باره جنبه‌های مختلف معماری است .برخی مضامین سخنرانی بدین قرار است :مفهوم معماری, سلسله مراتب بناها, زیبایی شناسی در معماری, تفاوت معماری و ساختمان سازی و حیات دراماتیک و تاثیر آن در معماری .در این کتاب مسائل و عواملی که بر معماری تهران در دوره سلطنت ناصرالدین شاه تاثیرگذار بوده, تجزیه و تحلیل شده است. در این تحلیل‌ها به دو مقوله سنت و نوگرایی و گذار از جهان سنت به جهان مدرن توجه شده است. 'کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده: فصل اول, سابقه تاریخی موضوع است. در این فصل اهمیت موضوع دو مقوله سنت و تجدد, تشریح و تبیین گردیده است. در فصل دوم, ابتدا تحول...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷۰ مقاله