آفتاب

معماری

معماری

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷۰ مقاله

تمدن 'مایا' از تمدن‌های آمریکای میانه بوده است که شکل‌گیری آن را حدود 150 پیش از میلاد داشته‌اند. در این کتاب، فضاهای مسکونی، تجاری، اداری و مذهبی این تمدن ـ همراه با تعدادی عکس و نقشه ـ معرفی شده است.این نوشته شامل آگاهی‌هایی در زمینه‌ی شیوه معماری ایرانی و دگرگونی‌هایی است که در طول سه یا چهار هزار سال در معماری ایران رخ داده است. در این کتاب مصور تلاش شده افزون بر بررسی روش‌ها و شیوه‌هایی که معماران ایرانی به کار برده‌اند منطق و انگیزه کار آن‌ها و نیز نکات درست و نادرست بررسی شود.

نگارنده در کتاب حاضر علاوه بر تعریف 'معماری'، 'خصوصیات معمار خوب'، 'تاریخچه‌ی معماری' و 'شیوه‌های هفت‌گانه‌ی معماری ایران' را مطرح می‌سازد. وی می‌گوید: 'از معماری تعاریف متعددی به عمل آمده است. عده‌ای گفته‌اند: 'معماری هنر خوب زیستن است'، دسته‌ای گفته‌اند: 'معماری، ترکیب و تجسم هنر و ماده است'، لکن ساده‌ترین و در عین حال جامع‌ترین آن‌ها شاید بیان این تعریف ب...نگارنده بعد از معرفی 'نورمن فاستر' و طرح 'دیدگاه‌های او در زمینه‌ی معماری مدرن'، تصاویری از آثار و پروژه‌های او آورده است. نگارنده می‌گوید: 'مهم‌ترین اصل در معماری 'فاستر' آموزه‌های او در انطباق جنبه‌های هنری یک ساختمان باجوانبی مانند هزینه‌، زمان و کیفیت است. هرمی که دستیابی به هر یک از رئوس آن به تنهایی ارزش ندارد'.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷۰ مقاله