آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله

این مجموعه در زمینه‌ی مهندسی فرآیند و تجربه عملی مدل سازی‌های متعدد است که در آن سعی شده همراه با مثال‌های عملی کار با نرم‌افزارها آموزش داده شود. مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'تعیین ساختار ترمودینامیکی simulation Basis Manager'، 'کار با محیط Hysys و ابزارها'، 'تهیه گزارش از شبیه سازی'، 'ادوات گردشی'، 'تجهیزات حرارتی'، 'شروع ابتدایی یک شبیه‌سازی'، 'واکنش‌های شیم...کتاب، دربردارنده‌ی مطالبی درباره‌ی غشاها و فرایندهای غشایی، ساخت غشاها و اصلاح آن‌ها، المنت‌ها، مدل‌های غشایی، طراحی و محدودیت‌های آن‌ها، اجزای تشکیل‌دهنده‌ی سیستم فیلتراسیون غشایی، راه‌اندازی، آب‌شویی و پیش تصفیه‌ی خوراک و سیستم‌های فیلتراسیون غشایی و سیستم‌های کنترلی فرایندهای غشایی است.

نگارنده در کتاب سعی نموده جنبه‌های علمی و فناوری شبیه سازی جانوران و به خصوص انسان را با مباحث، تشریح نماید: تعریف شبیه سازی'، 'لقاح، تشکیل جنین و مراحل رشد آن'، 'آغاز شبیه سازی'، 'روش‌های تولید کلون'، 'عوارض حاصل از شبیه‌سازی'، 'روش‌های تولید کلون'، 'عوارض حاصل از شبیه‌سازی'، 'شبیه‌سازی در انسان'، 'موافقت‌نامه‌ها و مخالفت‌ها' و 'فایده‌ها و ضررهای شبیه‌سازی'...در این نوشتار سعی شده جوانب گوناگون پدیده‌ 'شبیه سازی انسان' در هشت فصل مطرح شود؛ هم چنین زمینه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی برای دانشمندان دینی در حوزه‌های مختلف فراهم گردد. 'آشنایی اولیه با ژنتیک'، 'راز تولید مثل'، 'شبیه‌سازی و اطلاعات پیرامون آن'، 'ساختار فرد و عوامل سازنده آن'، 'شبیه‌سازی از منظر اخلاق پزشکی'، 'شبیه‌سازی از نگاه ادیان الهی'،...مباحثی که در این کتاب مطرح شده بدین قرار است: 'ایمنی زیستی در صنعت فنآوری زیستی میکروبی'، 'چشم‌انداز، خطر مشی و مسئولیت‌ها در آزمایشگاه‌های صنایع فنآوری زیستی'، 'جنبه‌های فیزیکی خروج غیر قابل کنترل مواد در عملیات تولیدی در کارخانه‌های فنآوری زیستی'، 'حصار واحدهای فرآیند در فنآوری زیستی'، 'حصار در فرآیندهای پایین دست'، 'ایمنی در فرآیندهای مرتبط با لیوفیلیزاسی...کتاب حاضر شامل مجموعه‌ی دستورالعمل‌های اجرایی سازمان بین‌المللی کار (ILO) و هم چنین دربردارنده‌ی توصیه‌ها و اقداماتی است که ایمین تولید کنندگان، مصرف کنندگان و کمپانی‌های مواد شیمیایی را در کار تامین می‌نماید. برخی از موضوعات این دستورالعمل‌ها عبارت است از: 'نقش مهارت‌ها و تعهدات مراجع ذی‌صلاح'، 'حقوق کارگران'، 'برچسب زدن و علامت‌گذاری مواد شیمیایی' و 'اقدام...کتاب حاضر که برای واحدهای ایمنی و بهداشت صنایع، دانشجویان رشته‌های صنعتی، مدیریت مهندسی و بهداشتی حرفه‌ای OHSAS 18000 تدوین شده دربردارنده‌ی راهنمایی‌های عملی درباره‌ی روش‌های آنالیز خطر و ارزیابی کمی ـ کیفی ریسک به طور عامل و مثال‌هایی از کاربردهای آن در صنایع شیمیایی به طور خاص است.به تصریح نگارنده بیش‌تر اختراعات که در زندگی از آن‌ها بهره می‌بریم از شیوه‌ی زندگی موجودات زنده الهام گرفته شده است. کتاب حاضر به معرفی برخی از این اختراعات اختصاص دارد مطالب اصلی کتاب عبارت‌اند از: استفاده از طرح‌های طبیعت، استفاده از مصالح طبیعی، عقب راندن دشمن، نقل مکان کردن، ابزارهای کمکی، جمع‌آوری اطلاعات، چرخه‌ی فعالیت مداوم، و مخلوط‌های شگفت‌انگیز. مخ...جلد دوم از مجموعه‌ی 'روش‌های تجزیه و کنترل کیفیت مواد اولیه‌ و محصولات صنایع شیمیایی' حاوی دستور کارهای شیمیایی و فیزیکی متعددی در خصوص تعیین ویژگی‌ها و ارزیابی کیفیت سوخت‌های مایع و جامد و قیر است.در این کتاب سعی شده تاریخچه‌ی علوم شبیه‌سازی در حیوانات و اقدامات انجام شده در ارتباط با این فن مطرح شود. مبحثی از کتاب به موضوع شبیه سازی به روش انتقال هسته‌ای اختصاص یافته است. 'شبیه سازی به صورت مصنوعی و انواع آن'، 'مراحل شبیه‌سازی به روش انتقال هسته‌ای و مقایسه‌ای آن با لقاح طبیعی'، 'فاکتورهای موثر بر برنامه‌ریزی دوباره‌ هسته‌ای' و 'آینده‌ی شبیه‌سازی' مط...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله