آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله


نوشتار حاضر دربرگيرنده‌ي نكات ايمني در تمام مراحل فرآيندهاي صنايع شيميايي است كه در آن از تجهيزات و لوله‌كشي كارخانه، روش‌هاي ايمني براي راه‌اندازي و متوقف كردن كارخانه، بررسي انحرافات عملياتي از جمله انحراف در فشار، جريان، درجه‌حرارت، و سطح، بررسي خطرات و اقدامات احتياطي در اين خصوص، و برخي روش‌هاي اتخاذ شده براي جلوگيري از بروز خسارت سخن رفته است. در پايان...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله