آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله
در کتاب عنوان شده است: 'کلونسازی یعنی تولید گیاه یا جانور جدیدی از سلول‌های بدن گیاه یا جانوری که وجود دارد. در نتیجه، فردی که تولید می‌شود یا 'فرزند'، از نظر ژنتیکی و بنابراین از لحاظ ظاهر، کاملا شبیه فرد دهنده‌ی سلول یا 'والد' خواهد بود'. در این کتاب، مباحثی در زمینه‌ی گذشته‌ی کلونسازی و فواید کلون کردن جانوران مطرح گردیده؛ ضمن آن که مطالبی در خصوص کلون‌ ک...

کتاب حاضر برگرفته از منابع مختلف درباره شبیه سازی(کلونینگ) موجودات زنده بوده و جهت آشنایی با این علم به چاپ رسیده‌است. دالی (Dolly) به عنوان اولین موجود شبیه‌سازی شده از موجود بالغ سر فصلی برای این کتاب در نظر گرفته شده‌است. در این کتاب مباحثی شامل چگونگی تولد دالی ـ تفاوت دالی با یک بچه آزمایشگاهی و یک بچه طبیعی ـ شگفتی‌های تولید دارو به کمک حیوانات ـ کلونی...

در فصل نخست کتاب پس از تعریف سرعت واکنش va ـ و نیز مباحثی درباره‌ی مشکلات اولیه‌ی تعریف درست این کمیت اطلاعاتی درباره‌ی چگونگی استفاده از معادله‌ی موازنه عمومی برای تدوین شکل اولیه‌ی معادلات طراحی رایج‌ترین راکتورهای صنعتی ناپیوسته، مخزنی پیوسته (CSTR) ولوله‌ای فراهم آمده است. پس از آن کتاب این مباحث را دربردارد: درصد تبدیل و تعیین اندازه‌ی راکتور، قوانین سر...

در این کتاب که برای مطالعه‌ی دانشجویان داروسازی تدوین شده، نخست تعریفی از 'بیوتکنولوژی' به دست داده شده و آن کاربرد روش‌های مختلف برای بهره‌گیری از خواص و قابلیت‌های موجودات زنده، خصوصا میکروارگانیسم‌ها، به منظور تأمین رفاه بشر است. و سپس کاربردهای مختلف بیوتکنولوژی با تأکید بر کاربردهای پزشکی و دارویی آن تحت این عناوین بررسی گردیده است: مهندسی ژنتیک، تکنولو...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله