آفتاب

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

مهندسی شیمی و تکنولوژی های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴۶۶ مقاله


کتاب حاضر به منظور درک مسائل دستگاه فرایندی فراهم آمده که در هر فصل دلیل چگونگی رفتار دستگاه فرایندی در محیط و نیز انجام یافتن محاسبات ساده‌ی فنی مطرح گردیده است. مباحث کتاب بدین قرار است: 'چگونگی کار سینی‌ها: طغیان'، 'چگونگی کارکرد سینی‌ها: ریزش'، 'دلیل کنترل فشار برج'، 'محرک برج تقطیر'، 'چگونگی کار ریبویلرها'، 'چگونگی کار وسایل ابزار دقیق'، 'برج‌های آکند'،...جلد دوم از مجموعه‌ی 'راهنمای کار دستگاه‌های فرایندی' مشتمل است بر مطالب فنی کاربردی در مورد توربین‌های بخار، کندانسورهای سطحی، مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله'، 'گرفتن‌های احتراقی، سیستم‌های تبرید، پمپ‌های گریز از مرکز، جدا کننده‌های (بخار، هیدروکربن، آب) کمپرسور گریز از مرکز و سرج، کمپرسورهای رفت و برگشتی، بازده کمپرسور، و دستگاه ایمنی.

نوشته حاضر به منظور شناساندن رشته مهندسی شیمی به جامعه علمی صنعتی و دانشجویی کشور تدوین شده‏است. تاریخچه مهندسی شیمی درجهان و ایران، تعریف مهندسی شیمی و وظایف یک مهندس برخی مضوعات کتاب است.

'آنالیز خطر و ارزیابی ریسک یکی از ابزارهای مهم برای حفظ و ارتقای ایمنی در صنعت به شمار می‌شود. امروزه ارزیابی ریسک یکی از الزامات سیستم‌های مدیریتی به خصوص OHSAS 1800 است'. کتاب حاضر دربردارنده‌ی راهنمایی‌های عملی درباره‌ی روش‌های آنالیز خطر و ارزیابی کمی و کیفی ریسک به طور عام و مثال‌هایی از کاربردهای آن در صنایع شیمیایی به طور خاص بوده که مورد نیاز و استفا...

در این کتاب اصول کلی طراحی و شبیه‌سازی میکسرها در هفت فصل بررسی شده است. در فصل نخست اصول کلی طراحی و شبیه‌سازی میکسرها عرضه شده و در فصل دوم انواع مختلف همزن‌ها و مشخصات کامل پروانه‌های مختلف همراه با ابعاد و اندازه‌های متداول آن‌ها مطرح گردیده است. در فصل سوم مشخصات سیستم همزن‌ از جمله شکل همزن تیغه‌ی همزن و محل پروانه بررسی شده. فصل چهارم به روش‌های انتخا...در کتاب حاضر به پیش‌بینی عملکرد فرایندهای جداسازی چند مرحله‌ای که در طراحی واحدهای عملیاتی کارآمد از اهمیت خاصی برخوردار است پرداخته شده است. در کتاب نخست مفاهیم اولیه‌ای چون پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی و مراحل تعادلی عرضه گردیده، سپس انواع فرایندهای چند مرحله‌ای ساده و پیچیده، عملیات تقطیر هم جوشی، تقطیر استخراجی، تقطیر سه‌فازی و استخراج مایع ـ مایع بحث شده...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۶۶ مقاله