آفتاب

اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی

اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۷ مقاله


این کتاب به اهتمام دفتر پیش‌گویی از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی و دفتر پیش‌گیری وزارت آموزش و پرورش در قالب 16 درس تدوین شده است. مخاطبان اصلی مهارت‌هایی که در کتاب عنوان شده دانش‌آموزان اول راهنمایی هستند که افزون بر آن, تمریناتی در کتاب آورده شده است. موضوعات اصلی کتاب عبارت‌اند از: آشنایی با مهارت‌های زندگی, شناخت خود, شناخت نقاط ضعف و قوت, دوست داشتن...

این کتاب از سوی معاونت تربیت بدنی و تندرستی دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، در شانزده درس تدوین شده و به آموزش مهارت‌های زندگی، در مقطع راهنمایی اختصاص یافته است. کتاب با تمرین‌ها و فعالیت‌های خاص فراهم آمده است.در جلد دوم از این مجموعه توانایی‌هایی در زمینه‌ی تنظیم برنامه‌ی غذایی، اصول بهداشتی، تشخیص علایم اولیه‌ی بیماری‌های شایع، و هم چنین توانایی‌های مراقبتی آموزش داده می‌شود.شمارگان اول از کتاب مصور حاضر با موضوع اصول بهداشتی و آموزش‌های پزشکی به دو صورت تئوری و عملی، به منظور آشنایی دانش‌آموزان رشته‌ی مدیریت خانواده شاخه‌ی کار دانش تهیه شده است. عناوین کتاب بدین قرار است: توانایی تشخیص عوامل موثر بر سلامت و بیماری، توانایی استفاده از امکانات بهداشتی موجود در جامعه برای تامین سلامت افراد خانواده، توانایی به کارگیری اصول بهداشت ف...

کتاب 'مهارت‌های زندگی و پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی' حاصل گردآوری و ترجمه 48 مقاله در طی سال‌های 1381 و 1382 از سایت‌های مختلف اینترنت در زمینه مهارت‌های زندگی و اجتماعی و پیش‌گیری از انواع آسیب‌های اجتماعی است. به زعم نویسنده: آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان و نوجوانان این نتایج را به دنبال دارد: 'ایجاد نگرش مثبت و خلاق به زندگی در آن‌ها'، 'شجاعت پیدا کردن...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۷ مقاله