آفتاب

اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی

اقتصاد خانواده و زندگی خانوادگی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۱۷ مقاله
در این کتاب مصور و رنگی که برای دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی به طبع رسیده, برخی مهارت‌های زندگی طی سیزده درس آموزش داده می‌شود. در درس اول و دوم ویژگی‌ها و تغییرات دوره نوجوانی بازگو شده است. درس‌های چهارم و پنجم به هیجانات و نحوه کنترل آن‌ها اختصاص دارد. در درس‌های شش و هفت و هشت دانش‌آموزان, عصبانیت را شناخته, چگونگی مقابله با آن را می‌آموزند. درس‌های نهم...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۱۷ مقاله