آفتاب

دین

دین

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۰ مقاله

کتاب 'دین پژوهی 'حاوی مباحثی است در باب جست و جو در معنویت, دین پژوهی, گفت و گوی بین ادیان, هم گرایی, و وحدت ادیان که در قالب پرسش و پاسخ‌های کوتاه به طبع رسیده است .نگارنده معتقد است' :علم دین یا تحقیق در دین, از قرن 19آغاز گردید و عمده پژوهش‌ها در ماهیت دین, دینداری انسان و به طور کلی مبادی و مبانی علوم و احکام بوده است .در دین پژوهی و دین شناسی فرض بر...

'دین ستیزی نافرجام 'نقدی است بر کتاب 'تولدی دیگر 'نوشته 'شجاع‌الدین شفا.' در کتاب 'تولدی دیگر 'ـ که در حوزه ادیان به ویژه دین اسلام به نگارش درآمده ـ نویسنده کتاب خود را چنین معرفی می‌کند' :کتاب حاضر...با این انگیزه نوشته شده است که تا آن جا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که در کوتاه زمانی پا به قرنی تازه خواهند گذاشت .'اما به‌زعم منتقد کتاب'...کتاب حاضر یکی از متون دوره عمومی افسری, مربوط به درس عقیدتی سیاسی, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ذیل شانزده درس با این عناوین تدوین شده است' :دین جامعیت و کمال آن', 'دین و تکثرگرایی', 'راه‌های شناخت دین', 'نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی', 'دین و حکومت', 'رهبری دینی', 'دین و دفاع', 'نقش اخلاق و زندگی', 'ماهیت نهضت انبیا', 'تاسیسس نظام اسلامی', 'ارتج...کتاب حاضر شامل 17 درس از نظام آموزش‌های عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. که در قالب هفت موضوع با این عناوین به طبع رسیده است: 'اصول عقاید', 'اخلاق اسلامی', 'احکام', 'معارف قرآن', 'تاریخ اسلام', 'دانش سیاسی ـ اجتماعی' و 'نظام دفاعی'.

نویسنده در آغاز در خصوص مراسم مذهبی ادیان معتقد است که عملکرد اصلی مراسم برقراری نوعی ارتباط است که به دو شیوه صورت می‌گیرد: نخست, مرتبط کردن مردم و عقاید خاص اشراقی آن‌ها درباره این که وجود متعالی چه قدرتی در عالم هستی دارد. دوم, مرتبط کردن گروه و فرد که اغلب باعث کمک به ایجاد اتحاد بین این دو می‌شود و در عین حال به وضعیت موجود نیز مشروعیت می‌بخشد. 'چند روی...

در این مجموعه متن کامل مقالات ارائه شده در اولین نشست رسمی دبیرخانه 'گفت و گوی بین ادیان با شورای جهانی کلیساها 'به طبع رسیده است .گفتنی است این نشست در سال 1375در تهران برگزار گردید .عناوین تعدادی از مقالات از این قرار است' :نقش دین در دنیای نو/ علی‌اکبر رشاد' ;'نقش دین در دنیای نوین/ طارق میتری' ;'موضوع دین و مفهوم انسان/ سید محمد خامنه‌ای' ;'دین و مسئ...مجموعه حاضر مشتمل بر گزیده‌ای از مقالات عرضه شده در دومین و سومین همایش 'نیایش 'است که در اسفند ماه سال‌های 1377و 1378از سوی مرکز آموزش و پژوهش علوم اسلامی دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شده است . عناوین مقالات بدین شرح است' :نقش استاد مطهری در احیای اندیشه دینی/ علی باقی نصرآبادی', 'دعا ;رابطه صعودی انسان با خدا/ محمدعلی برزنویی', 'تجددمابی مانع شناخت دین در...

'دین و نگرش نوین 'کتابی است که در آن به زمینه‌های معرفتی دین یا فلسفه دین توجه شده علاوه بر آن, تاریخ مناسبات و روابط دین و علم, به ویژه از رنسانس به بعد, بررسی شده است' .تاثیری که رشد و تحول کمی و کیفی علم, در روزگار نو, بر دین, فلسفه و اخلاق نهاده, و سود و زیان‌هایی که مدافعان حریم دین و دیانت پیشگی از این تاثیرات برده‌اند, دست کم تا آن جا که به فرهنگ م...

نقش موثر داشته‌اند...'. مباحث کتاب, این عناوین را شامل می‌شود: 'عصر شانگ و دوران ژوی غربی', 'دوران کلاسیک', 'آغاز عصر امپراتوری', 'چین در اوایل عصر جدید' و 'چین معاصر'.اولین جلد از 'مجموعه بینش معنوی 'با عنوان 'راهی به رهایی 'مشتمل بر 25مقاله از مصطفی ملکیان 'است که پیش‌تر برخی از آنها در نشریات داخلی به چاپ رسیده است .هدف اصلی 'مجموعه بینش معنوی 'معرفی تحقیقات, تالیفات و ترجمه‌ها در زمینه‌های عرفان, اخلاق, فلسفه دینی, الهیات, هنر و ادبیات دینی به علاقه‌مندان حوزه‌های یاد شده است .وجه مشترک مقالات دو موضوع 'عقلانیت ' و...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۰ مقاله