آفتاب

دین

دین

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۰ مقاله

دهمين شماره از اين مجموعه به معرفي اديان پيش و پس از زرتشت اختصاص يافته كه از آن جمله است: آيين زرواني، كيش مانوي، آيين مزدك، و مهرپرستي. در بخشي از كتاب، نگارنده ضمن تبيين اصول اعتقادات و باورهاي ايرانيان پيش از زردشت، تصريح مي‌كند: 1- ايرانيان باستان، ايزدان و خدايان متعددي را مي‌پرستيدند كه برخي از آن‌ها تجسم نيروهاي طبيعت و برخي ديگر تجسم و تظاهر بنيادها...

اثر حاضر ترجمه‌اي است از مقدمه كتاب روح اسلام تأليف سيد امير علي، كه در آن چگونگي پيدايش تمدن و سير تكاملي انديشه‌هاي ديني انسان از آغاز تا زمان ظهور اسلام تحليل و بررسي شده‌است. كتاب با موضوعاتي از اين قبيل سامان يافته: استمرار تكامل ديني، فيتيش‌ پرستي و آيين همه خدايي، پرستش ايسيس و ميترا، انحطاط آيين‌هاي نخستين، بت‌پرستي و آداب و رسوم عامه در عربستان و ....نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۰ مقاله