آفتاب

دین

دین

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۰ مقاله

در این تحقیق, رفتارها و عقاید دینی مردم تهران, به ویژه اعتقاد به خدا شرح و تبیین می‌شود. به همین منظور در بخش نخست, بنیادهای نظری تحقیق با این مباحث طرح شده است. نقد آرا و نظریات مربوط به دین, نگاهی جامعه شناختی بر دینداری افراد جامعه, تبیین رفتارها و عقاید دینی براساس نظریه راسیونالیسم, دین موسس بر راسیونالیسم از دیدگاه وحی, نفس الامر دین و رابطه آن با راسی...

'نوشتار حاضر پژوهشی تطبیقی درحوزه معرفت شناسی معاصر است. این حوزه رویکرد ویژه‌ای درمعرفت شناسی است که به فیلسوفان تحلیلی و فلسفه کشورهای انگلیسی زبان اختصاص دارد. در این اثر, عمده‌ترین مباحثی که در معرفت‌شناسی معاصر مطرح شده, درضمن چند فصل عرضه می‌گردد. در فصل اول, معرفت شناسی مطلق و مقید و رویکردهای معرفت شناسی مطلق‌؛ یعنی رویکرد قدما, رویکرد مدرن و رویکرد...نگارنده پس از پیش گفتاری کوتاه در خصوص فطری بودن دین, به گونه‌ای گذرا درباره تاریخ دین, مذاهب و عقاید ابتدایی (نظیر :آنیمیزم, فیتیش, رب النوع‌ها) اقدام آریایی و سکنه مشرق زمین مطالبی درج می‌کند . وی سپس مطالب اصلی خویش را با توضیح درباره ادیان ایران باستان یعنی : تمدن کلدانیان, سومر, آکد, بابل, عیلام, آسور, ماد, سکاها, هخامنشیان و پارت‌ها در فصل نخست آغاز م...در کتاب, سیزده مقاله با این موضوعات فراهم آمده است: 'هرمنوتیک فلسفی و متون دینی', 'سه گونه قرائت از سنت دینی در عصر مدرنیته', 'قرائت انسانی از دین چگونه قرائتی است', 'دین شناسی تاریخی و ایمان', 'پرواز در ابرهای ندانستن', 'آزادی و اخلاق', 'مردم سالاری و دین', 'مردم سالاری و اسلام', 'حقوق بشر, متون ادیان ابراهیمی و حاکمیت حقوقی خداوند', 'فتواهای دینی و فقدان ا...مباحث جلد دوم این کتاب که منبعی برای دانشجویان رشته الهیات (ادیان و عرفان) در درس 'یهود و مسیحیت' به شمار می‌آید در قالب این عناوین تدوین شده است: تجربه یهودی, تجربه مسیحی متقدم, تجربه مسیحی متاخر, تجربه امریکایی و حوزه اقیانوس آرام, تجربه انسان‌گرایی, و تجربه معاصر و آینده. گفتنی است کتاب حاضر ویراست سوم کتاب 'Experience of Moukind The Religious' است که دور...کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات منبع کمک درسی 'ادیان ابتدایی, افریقا, هند, خاور دور, یونان, زرتشت و مصر' محسوب می‌شود. در این کتاب تاریخ ادیان بزرگ دنیا ذیل این مباحث بیان شده است: 'دین و تجربه بشری', 'ادیان ما قبل تاریخ و ابتدایی', 'تجربه دینی افریقا', 'تجربه دینی در هند', 'تجربه دینی چین و ژاپن' و 'دین در دنیای مدیترانه‌ای باستان'.چهارمین کتاب از مجموعه((فلسفه و کلام)) با عنوان((تحول فهم دین)) نقدی است فشرده بر نظریه((قبض و بسط تئوریک شریعت اثر عبدالکریم سروش)) که با این مباحث تدوین شده است .((تبیین تئوری قبض و بسط شریعت)), ((رکن توصیف در بوته نقد)), ((نقد رکن تبیین)) و ((نقد رکن توصیه)) .نگارنده در این نوشتار بر آن است تا به پرسش‌هایی درباره((سیر تحول و تنوع فهم متون دینی)), ((علت...کتاب حاضر شامل سلسله سخنرانی‌های نگارنده درباره معرفت‌شناسی, اخلاق و سیاست است که در سال 1377در جمع برخی ایرانیان شهر مونترال کانادا ایراد گردیده است .مباحث کتاب عبارت‌اند از :حقیقت و معرفت, موانع و محدودیت‌های حقیقت‌یابی, سرچشمه‌های اصیل معرفت, حوزه‌های اصلی معرفت, تعهد به حقیقت در اخلاق, تعهد به حقیقت و سیاست, و روشنفکر کیست .نقش و جایگاه دین و مذهب در قلمرو بهداشت و سلامت روانی و کاربرد آن در زمینه‌های آسیب‌شناسی روانی, معیارهای تشخیص, سبب‌شناسی و شیوه‌های درمانی مقولاتی است که در این نوشتار با استناد به نظریات اندیشمندانی چون یونگ, فروید, گیسلر, مزلو و آدلر بررسی و تحلیل می‌شود .از دیگر مباحث کتاب می‌توان به موضوعاتی درباره باستان‌شناسی دین, جامعه‌شناسی دین, روان درمانی و دین...

در این کتاب 17 مقاله درباره جهانی شدن و دین جمع آمده که در چهارمین کنگره دین پژوهان کشور (قم 1382 _ ) عرضه شده است . عناوین مقالات عبارت اند از: 'جهانی شدن و دین , دو روایت و چند پرسش /هادی خائیکی', 'جهانی شدن ودین , عرفی سازی یا قدسی سازی / محمد رضا تاجیک ', 'نظریه های جهانی شدن و دین: تداوم یک سنت یا تداوم یک غفلت / حسین کچوئیان ', 'بررسی خاتمیت نبوت و جها...

در این کتاب ابتدا نویسنده می‌کوشد تا بین 'منشا دین 'و 'منشا دین‌داری' تفاوت قائل شود .به‌زعم وی منشا دین مجموعه عواملی است که باعث پیدایش یک دین می‌شود, اما منشا دین‌داری, به علل رویکرد انسان به دین مربوط می‌گردد .به دیگر سخن, در منشا دین به عناصر ادیان, اما در دیگری به انگیزه‌های پرستش توجه می‌شود .نویسنده سپس شش دیدگاه را درباره گرایش به دین توضیح می‌د...کتاب, درآمدی است بر فلسفه زبان دینی که بر پایه کلام جدید نوشته شده است .نگارنده چنین استدلال می‌کند که 'زبان دینی به معنای زبان رسمی و مقدس یک دین خالص یا زبان فنی ساخته شده به دست متخصصان دینی یا به معنای حضور واژه‌های کلامی ویژه در یک بافت زبانی مخصوص نیست, بلکه زبان در صورتی دینی است که به گونه دینی به کار رود و هدف‌های دینی را پی بگیرد .دینی بودن زبا...در این کتاب سعی شده با نگاهی اجمالی کلیاتی در باب قلمرو شناخت دین و مسائل, روش ها, آثار و کارکردهای آن همراه با دلایل توجه به این موضوع در جامعه ایران بیان شود.نوشتار حاضر مقدمه‌ای بر شناخت قلمرو اسلام در امور دنیوی است .مفهوم دین و اسلام, نیز راه‌های شناخت قلمرو اسلام, مبحث نخستین کتاب است که در پی آن چگونگی و محدوده کاربرد عقل, کتاب و سنت با استناد به احادیث و روایات تبیین شده است . ((آیات قرآن متن اسلام است)), ((معنای سنت)), ((اسباب بازشناسی سنت)), ((حکم عقل در فهم کتاب و سنت)) و ((حکم عقل در طول و عرض کتاب و...مولف, محور اصلی کتاب را بر این مقوله قرار داده که مهم‌ترین مقوله فلسفه دین, اثبات وجود خداوند است .وی همچنین ارتباط دین و اخلاق, مفهوم معجزه و زندگی پس از مرگ را بررسی می‌کند .عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از : ((تحقیق‌پذیری و ابطال‌پذیری)), ((سخن گفتن درباره خدا)), ((خدا و شر)), ((برهان وجودی)), ((برهان جهان‌شناسی)), ((برهان نظم)), ((تجربه و خدا)), ((صفا...در کتاب, نخست سابقه حضور واژه 'دین 'ـ به همین صورت آوایی که امروز موجود است ـ در زبان‌های آرامی, در میان مردم بین‌النهرین و نیز در متون دینی دوره ساسانیان بررسی شده, سپس معنا و مفهوم آن ذکر گردیده است .مبحث بعدی کتاب کند و کاو واژه 'دین 'در سه متن مهم دینی, یعنی 'تورات و مجموعه عتیق', 'اوستا 'و 'قرآن 'است .

در جلد دوم از مجموعه کتاب‌های 'دین پژوهی 'ترجمه مقالاتی از 'دایره‌المعارف دین 'تالیف 'میرچا الیاده ( 1907ـ ('1986گردآمده است .عناوین برخی مقالات عبارت‌اند از' :خدا 'در کتاب‌های مقدس عبری/ دیوید اسپرلینگ' ;'خدا در عهد جدید/ رجنلد ه.فولر' ;'شک و ایمان/ گدس مک گرگور' ;'توحید/ تئودور م . لودویگ' ;'توحید دینی/ پیترا.پرتوچی' ;'الهیات تطبیقی/ دیوید تریسی ;' 'جاود...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۰ مقاله