آفتاب

دین

دین

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۰ مقاله

در این کتاب مکتب تفکیک طی مباحثی نقد و بررسی شده است. درکتاب تصریح شده: 'این نوشته بر دو محور متمرکز است: یک, نقد معرفت شناختی روایتی ازمکتب تفکیک و دیگری نقد اخلاقی آن. نگارنده در پی آن است که روشن سازد آیا می‌توان بلورهای اصلی این مکتب را موجه ساخت و دیگر آن که ایا اصول اخلاقی در تبیین این مکتب, دفاع از آن و نقد نوشته صیغه معرفتی ـ اخلاقی دارد. به همین سبب...

در این جزوه طی چهار دسته از عوامل بروز تعدد و تنوع در تعریف دین بررسی و ارزیابی می‌شود .در بخش اول تعریف دین از منظر تاریخ نگاران, روان‌شناسان, جامعه‌شناسان و فیلسوفان و...فراهم می‌آید .در بخش دوم مترادف‌های مختلف دین از جمله مکتب, ایمان, شریعت, اخلاق, تقدس, کلیسا, مذهب و الهیات تشریح می‌گردد . در بخش سوم از مبادی گوناگونی که منشائ بروز تنوع در تعریف دین ب...((سیر مداوم)) مشتمل بر دوازده مقاله از((همایون همتی)) است که در حوزه دین پژوهی, الهیات و فلسفه طی سال‌های 1368تا 1372به رشته تحریر درآمده است . عناوین برخی مقالات بدین قرار است :((نظریه دینی رودلف اتو)), ((نظریه تهی در عرفان بودایی)), ((تاریخ ادیان به عنوان شاخه‌ای از معرفت میرچه الیاده)), ((زندگی و اندیشه ابن عربی)), ((مقایسه روش کلامی شیخ مفید با کلام مس...مباحث کتاب در دو بخش کلی نگاشته شده است .بخش نخست در تبیین دیدگاه 'آلوین پلنتینگا 'در باب عقلانیت باور دینی است' .وی در میان اشکال‌های مطرح شده به اعتبار باور دینی, تنها اشکال قابل بررسی را همان اشکال فروید و مارکس قلمداد می‌کند, و پاسخ به اشکال‌های دیگر را از جمله اشکال به توجیه یا عقلانیت باور دینی بسیار راحت و غیر قابل گفت و گو می‌داند '.از همین رو وی ب...مجموعه حاضر مشتمل بر پرسش‌های متعددی درباره عقل, ایمان و انسان شناسی است که با استناد به قرآن, احادیث و روایات و سخنان علمای دینی به هر یک پاسخ داده شده است .و این مباحث با موضوعاتی از این دست سامان یافته است : 'عقل و قلب', 'عواطف و عقل', 'وحی و تجربه روانی', 'هرمنوتیک در ایران', 'چیستی و فواید ایمان', 'موضوع ایمان', 'ایمان و شک', 'علم ژنتیک و فطرت 'و 'جب...محتوای اصلی کتاب, پرداختن به تبیین رابطه‌ی بین علم و دین, ایمان و عقلانیت, و الهیات و تجربه‌گرایی نوین است که نگارنده کوشیده است تعارفی برخاسته از نگاه تجربه گرایانه را در مباحث یاد شده تحلیل نماید, هم چنین راه حل‌ها و رهیافت‌های متکلمان جدید و فیلسوفان دین معاصر را در مواجهه‌ی با آن تعارض, تبیین کند. 'خدا و زبان', 'علم و دین', ایمان و عقلانیت', 'الهیات و تح...در این مجموعه, داستان‌ها و حکایات واقعی درباره غیرت دینی گرد آمده, عناوین برخی از آنها بدین قرار است' :سلطان پا برهنه', 'غیرت زن مسلمان', 'غیرت متقی', 'نگهبان عدالت', 'غیرت پیامبر (ص)', 'اثبات ایمان 'و 'غیرت تازه داماد .'در حکایت 'غیرت تازه داماد 'می‌خوانیم' :سامرالخضور 'از اهالی الخلیل, در شب دامادی‌اش با مشاهده درگیری جوانان الخلیل با سربازان صهیونیست ت...بین‌النهرین باستان, از فرهنگی غنی و متنوع, با تمدنی پیچیده برخوردار بوده که مهم‌ترین دستاورد آن, اختراع خط و توسعه همه جانبه جامعه مدنی است. 'این کتاب, راهنمایی است در شناساندن باورها و نیز آداب بین‌النهرین باستان... خدایان, الهگان, دیوان, شیاطین, سحر و جادو, اسطوره‌ها, نمادهای مذهبی, مناسک و عوالم روحانی که همگی به ترتیبی الفبایی و به روشی.... مختصر به بحث...

کتاب حاضر مقدمه ای است بر تفکر دینی و دوران معاصر که نویسنده طی آن هم مباحث فلسفی کشورهای اروپا و هم عقاید ادیان دیگر مانند اسلام و ادیان شرقی را بیان کرده است . موضوعات اصلی کتاب عبارت اند از: 'اعتقادات دینی ', 'اعمال و آداب دینی و تصاویر واقعیت', 'قدرت الاهی ', 'ماده گرایی ', 'تحصل گرایی و خدا', 'عقل الاهی و ساختار عالم ', 'تعالی امر قدسی ', 'خدا , ارزش ها...

در این کتاب مجموعه آرا و اندیشه‌های حسین نصر ( 1312ـ) ذیل عنوان 'معرفت و امر قدسی 'به چاپ رسیده است .در بخشی از کتاب آمده است' :نقد تفکر فلسفی معاصر در غرب بر بنیاد آموزه‌های سنت گرایانه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های 'نصر 'است .او می‌کوشد نشان دهد که تمدن غربی در چند قرن اخیر نه تنها زندگی موفقی نداشته, بلکه به واپس گراییده است .ثمرات و نتایج این تمدن بسیار...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۰ مقاله