آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله
مقالات این مجموعه, برگزیده ای است از نوشته های فلسفی _ منطقی 'ضیائ موحد' که در قالب چهار بخش تدوین شده است : _1 فلسفه منطق و زبان, 2 _ نقد منطق سنتی, 3 _ معرفی دو فیلسوف قرن بیستم ('ای .جی . ایر' و 'ویلارد ولن اورمن کواین'), 4 _ فلسفه ریاضی ('مسئله پیوستار کانتور چیست / کورت گودل' و 'صدق ریاضی / پال بنا سراف'. 'مقاله های بخش اول, بیشتر جنبه توضیحی و تعلیمی د...کتابی که پیش رو دارید, قدم به قدم خواننده را با مهارتهای استدلال, به‌ویژه با کاربرد زبان و تحلیل زبان شناختی آشنا می‌سازد .به علاوه با ذکر مثالهای متنوع در عرصه‌های گوناگون علمی, اجتماعی, دینی, اقتصادی و ...سعی شده است, کاربرد مهارتها و اصطلاحات مربوط به آنها روشن تر عرضه گردد .کتاب حاضر دارای چهار فصل با عناوین تجزیه و تحلیل استدلال انتقادی, ارزشیابی است...این اثر در اصل خلاصه‌ای از کتاب‌های منطقی 'فارابی' است که با عنوان 'الالفاظ المستعمله فی المنطق' به زبان عربی نگاشته شده است. ترجمه فارسی این کتاب با این موضوعات تدوین گردیده است: اصناف واژه‌های دلالت کننده, الفاظ مرکب و اصناف معافی, اصناف معانی کلی, اصناف معانی کلی مفرد, اصناف معانی کلی مرکب, قسمت و ترکیب, روش‌های آموزش, و چیزهایی که دانش آموخته صنعت منطق ب...مباحث این کتاب درباره علم منطق و به زبان عربی است. مولف نخست در دو فصل به ماهیت منطق و موضوع آن اشاره کرده, سپس در سه مقاله به تفصیل موضوعات علم منطق تشریح گردیده است.((التنقیح)) که اثری است منسوب به ملاصدرا نوشته کوتاهی در دانش منطق است که براساس ساختار نه‌گانه این علم تدوین شده است .کلیات خمس, قاطیغوریاس, قضیه, قیاس و صناعات پنج‌گانه عناوین بخش‌های کتاب را تشکیل می‌دهد .مصحح در ابتدا, جایگاه تاریخی التنقیح را در پنج قسمت به این شرح بیان داشته است :((روش‌های عمده منطق نگاری نزد دانشمندان مسلمان)), ((ساختار التنقیح)),...کتاب حاضر متن کامل 'الجواهر النضید 'از 'شیخ طوسی 'که به نوعی پیش در آمد کتاب 'تجرید الاعتقاد '(کتاب دیگری از شیخ طوسی) است .هر دو کتاب اهتمام علامه حلی و شاگردانش شرح گردیده و به طور مجزا به چاپ رسیده است .کتاب نخست به روش‌های منطقی در فلسفه و کتاب دوم (الجواهر (...به روش‌های منطق و کاربرد آن در کلام اختصاص دارد .شیخ طوسی در این کتاب بخش‌های مختلف منطق را...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله