آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله

در کتاب حاضر نخست مفاهیم و کلیاتی از علم منطق بیان شده, سپس قیاس و اقسام آن تشریح گردیده است .مطالب بعدی کتاب درباره 'آداب مناظره, ابزار و شرایط لازم آن', 'انواع مغالطات 'و 'شیوه‌های تفکر انتقادی 'است .این مجموعه متضمن چهارده سخنرانی 'غلام رضا یاسی پور' در حسینیه ارشاد است که با موضوع منطق قدیم و عرفان ایراد شده است. متن سخنرانی با ابیاتی از گلشن راز, مثنوی مولوی, آیات قرآن, احادیثی چند و نظایر آن در آمیخته است.

نگارنده در کتاب کوشیده است نکات مربوط به فن منطق را با بیانی ساده در اختیار مخاطب قرار دهد .عناوین اصلی کتاب از این قرار است :مباحث مقدماتی, بحث الفاظ, معرف, قضایا, احکام قضایا, استدلال (حجت), و ماده قیاس .

مجموعه حاضر ترجمه کتاب 'الالفاظ المستعمله فی المنطق '(واژه‌های به کار رفته در منطق) تالیف 'ابونصر فارابی 'است .گفتنی است این مجموعه بخشی از یک کتاب بزرگ‌تر است که فارابی در آن تعدادی از کتاب‌های منطق را خلاصه کرده است .این کتاب براساس شرح و توضیح 'محسن مهدی 'ـ استاد دانشگاه بیروت ـ فراهم آمده است .کتاب حاضر برگردان فارسی کتاب 'الالفاظ المستعمله فی المنطق' اثر 'ابو نصر فارابی' (339_260) است. کتاب الفاظ به گفته خود فارابی دربردارنده تمام نظریه هایی است که شروع صنعت منطق را آسان می کند. این کتاب دومین جزو کتاب جامع فارابی در منطق است که 'اوسط بزرگ' 'یا مختصر بزرگ' خوانده می شود و کتاب 'التنبیه' جزو اول کتاب و جزو سوم آن کتاب 'مقولات' است. کتاب این مباحث...در این جزوه متن سخنرانی 'دکتر احمد احمدی 'در باب منطق, حکمت نظری و حکمت عملی به طبع رسیده است .جایگاه منطق, حقوق رسمی, پیوند میان 'هست 'و 'باید 'و مقدمه دیدگاه هیوم در این خصوص و معرفت عینی و عملی از جمله موضوعات مطرح شده در این سخنرانی است .این کتاب دربرگیرنده‌ی سه رساله به زبان عربی است. رساله اول درباره‌ی مقدمات و تقسیم‌بندی‌های دانش‌ها بر پایه رتبه آن‌ها از نظر اهمیت و ارزش آن‌هاست. رساله‌ی دوم که مفصل‌تر از دو رساله دیگر است در علم منطق و مباحث مربوط به آن اختصاص یافته و رساله‌ی سوم درباره اخلاق، تدبیر منزل و سیاست و اداره‌ی کشور است.در فصل اول رای حکیمان و منطقیان اسلامی به ویژه مشائیان در خصوص 'استقراء' و وجه تمایز آن از تمثیل و قیاس توضیح داده شده است. عنوان فصل دوم، 'ابن‌سینا: تضعیف استقراء، تحکیم تجربه' است. در این فصل، ابن‌سینا تلاش کرده که با در میان آوردن قاعده‌ای عقلی، پیشینی و به زعم حکیمان پیشین بدیهی، موسوم به قاعده‌ی الاتفاقی و منضم نمودن آن به استقراء آن را تحکیم نماید. در...در آغاز کتاب، اطلاعات مختصری درباره‌ی زندگی نامه‌ی 'دکتر محمد خوانساری' درج شده است. در ادامه، مثنوی‌ای به نام 'منظومه‌ی منطق'، که در آن، بخش‌های اصلی منطق صوری به زبان فارسی منظوم شده و برگرفته از 'کتاب منطق صوری' دکتر محمد خوانساری است، به قلم 'محمود براتی خوانساری' به طبع می‌رسد. قسمت سوم، خاطراتی از زندگی دکتر محمد خوانساری است که به قلم 'حمید فرزام' نگا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله