پوست، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء زین و برگ‌سازی، لوازم سفر، کیف‌های دستی و ...