مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته‌شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو