آفتاب

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۸ مقاله


نویسنده در کتاب حاضر در پی آن است که برخی حوزه‌ها و روش‌های نگارش تاریخ را روشن سازد در مقدمه، ضمن اشاره به دو معنای متفاوت واژه‌ی تاریخ و حوزه‌های معرفتی مرتبط با آن و برخی مباحث و مسائل مطرح شده در آن‌ها، جایگاه کتاب و نحوه‌ی استفاده از آن بیان شده است. فصل اول و دوم با عناوین 'وحدت تاریخ' و 'کنش در تاریخ'، در واقع به این مساله اختصاص دارد که موضوع تاریخ چ...در این اثر، چگونگی شکل‌گیری مراحل تاریخ در آسیای غربی و اروپا ـ در چهار هزار سال گذشته ـ بررسی می‌شود. بدین سان، این کتاب رساله‌الی است در باب فلسفه‌ی تاریخ که فصل نخست آن به تاریخ‌نگاری یونانی ـ رومی اختصاص دارد. نویسنده در فصل دوم با عنوان 'تأثیر مسیحیت' نشان می‌دهد که مسیحیت دو ایده‌ی برجسته در تاریخ‌نگاری یونانی ـ رومی را کنار می‌نهد. این دو ایده عبارت‌ا...نگارنده در این مجموعه، بخش اعظم مطالب کتاب را از میان 21 اثر 'توین بی' گردآوری کرد، و گزیده‌هایی از آن را در بخش نخست فراهم آورده است. سه بخش باقی مانده‌ی این مجموعه، منتخبی از 20 اثر دیگر توین بی است. بدین قرار که بخش دوم تحت عنوان 'انسان خردمند و انسان سازنده' نگاهی است به انتشار انسان در کره‌ی خاکی و آینده‌ی جوامع انسانی و احتمال خلق'گونه'ی جدیدی از نوع ا...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۸ مقاله