آفتاب

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۹ مقاله


اشعار این مجموعه جملگی در مدح اهل بیت پیامبر (ص) و به مناسبت میلاد آنان به نظم در آمده است .این اشعار با گویش محلی عربی سروده شده است .این کتاب مشتمل بر اشعار در رثا و مصیبت اهل بیت پیامبر (ص) به ویژه در سوگ شهادت امام حسین و یاران آن حضرت است که به زبان عربی به نظم درآمده است.این کتاب سروده‌هایی است به زبان عربی محلی (گویش خوزستان) شامل مولود کعبه, غدیرها, مصیبت بزرگ رمضان (شهادت حضرت علی (ع)), سیری درباره حضرت علی (ع), برگزیده‌هایی از اشعار شاعران درباره امور دینی و مذهبی. در پایان مجموعه‌ای از سروده‌های عربی شاعران خوزستان آورده شده است.در این کتاب اشعاری به زبان عربی محلی با مضامین مذهبی به ویژه در نوحه شهدای کربلا به نظم کشیده شده است.موضوع این کتاب ابیات و اشعاری در قالب‌های مختلف شعری به ویژه قصیده در مدح و رثای پیامبر (ص) و خاندان آن حضرت است که به زبان عربی سروده شده است. اشعار, اغلب در رثای امام حسین (ع) و یاران آن حضرت است.این کتاب مجموعه اشعاری است به زبان عربی که در پنج بخش درباره اهل بیت (ع), نکته‌های آموزنده, جوانی, مسائل معنوی و مانند آن سروده شده است.

اشعار عربی این مجموعه در شان و منزلت اهل بیت پیامبر (ص) و ذکر مصایبی از آنان, به ویژه مصایب مربوط به واقعه عاشورا, به نظم کشیده شده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۹ مقاله