آفتاب

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۹ مقاله


فصل نخست کتاب شامل مراثی پیامبر (ص), امام علی (ع), فاطمه زهرا (س), امام حسن (ع) و امام رضا (ع) است که پس از آن در فصل دوم, مرثیه‌ها و نوحه‌هایی مربوط به قیام امام حسین به زبان عربی محلی جمع آمده است.در این دیوان, اشعاری چند به زبان عربی با موضوعات متفرقه از جمله ذکر فضایل و مناقب برخی از معصومان, همراه با یادکردی از کربلا به طبع رسیده است .

کتاب متضمن اشعاری است به زبان عربی که در وصف و رثای اهل بیت پیامبر به ویژه قیام امام حسین (ع) سروده شده است .دیوان حاضر متعلق به ((ملا عبدالنبی العیدانی)) (تولد 1330 :ه.ق) است .این کتاب مشتمل بر ابیاتی است به زبان عربی محلی, همراه با نثر که در رثای اهل بیت (ع), به ویژه در ذکر مصیبت واقعه‌ی کربلا و روز عاشورا است. ضمن آن که چند شعر نیز در ولادت و سرور اهل بیت (ع) سروده شده است.این کتاب مشتمل بر مدح و رثای اهل البیت (ع) است که به زبان عربی محلی سروده شده است. قصایدی در خصوص ولادت پیامبر (ص) و خاندانش, مصائب آل رسول (ص), ابیاتی در حق و شان اهل بیت (ع) و اشعاری چند با موضوعات اخلاقی و اجتماعی در این کتاب به چشم می‌خورد.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۹ مقاله