آفتاب
شبکه‌ی ورزشی
http://www.110sport.com
انجمن همگانی فدراسیونهای ورزشهای بین المللی 
http://www.agfisonline.com
معرفی نوعی بازی
http://www.alldesi.net
معرفی نرم افزارهای ورزشی
http://www.allstats.com
مرز قهرمانی
http://www.athletesedge.com
کمیسیون ورزشها در استرالیا
http://www.ausport.gov.au
کمیته ورزشهای هوایی استان یزد
http://www.yazdpara.com
مسابقات سرعتی
http://www.corsicaraid.com
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال
http://www.esteqlal.ir
ورزشی به نام JAI-ALAI
http://www.dania-jai-alai.com
سگ‌دوانی
http://dogratings.tripod.com
مرکز مسابقه‌های سرعتی
http://firm-racing.com
خدمات و محصولات ورزشی
http://www.fogdog.com
مرکز ورزشی اسکاتلند
http://www.gaa.ie
مرکز تربیت مربی
http://www.gillathletics.com
ورزش‌های سرعتی
http://www.green-extreme.com
باشگاه هوایی اوج ایر
http://www.windtech.ir/portal.aspx
ورزش پرش با طناب
http://www.jumpingforjoy.org
ورزش کایت‌سواری
http://www.kiteh2o.com
ماهی‌گیری و شکار حیوانات
http://mainesportsman.com
ورزش جوانان
http://www.makeithappen.com
نکات بهداشتی و ایمنی برای ورزشکاران
http://www.ncaa.org
مربیان ورزش Netball
http://www.netballcoaching.com
بازی JAI-ALAI
http://www.ocalajaialai.com
مجموعه ورزشی انقلاب
http://www.ecsc.ir
موسسه فرهنگی ورزشی پیام
http://www.payamsports.post.ir
مجموعه ورزشی مریم
http://www.maryambowling.com
سایت رسمی باشگاه فرهنگی ـ ورزشی صبا باتری
http://www.sababatteryclub.com
کروکت
http://www.oxfordcroquet.com
پیک‌بال
http://www.pickleball.com
راکت‌بال
http://www.racquetballcentral.com
پرتاب بوم رنگ
http://www.rediboom.com
بازی به نام Rallergame
http://www.rollergames.com
بازی دارت
http://www.rules-of-darts.com
راک‌بال
http://www.saipan.com
بازی به نام (Bocce)
http://www.sites2c.com
آسمان آبی
http://www.blue-sky.ir
ماهی‌گیری و شکار حیوانات
http://www.sportshows.com
ورزش پتانکو (Petanque)
http://www.usapetanque.org
مـعرفی ورزش پینت‌بال
http://www.warpig.com
ورزش پیاده‌روی
http://www.untraveledroad.com
سایت خبری فرهنگی و آموزشی
http://www.hashemian.net/
پرواز
http://www.flyer.co.uk
ورزشهای پهلوانی
http://www.pahlavani.com/
باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان
http://www.messport.com/
نشاط
http://happyfamilyweblog.blogspot.com
علوم ورزشی
http://www.prosport.ir
طبیعت گرد
http://www.tabiatgard.ir