این سایت ، سایتی جامع و کامل در زمینه‌ی مسابقه‌های سگ‌دوانی در استرالیا می‌باشد. مردم استرالیا بیش از ۳۵ سال است که در زمینه‌ی این ورزش ، اهتمام می‌ورزند و طی ۲۵ سال اخیر سیر تکاملی این ورزش همواره رو به افزایش است و متخصصان در این زمینه می‌کوشند تا سرعت انجام این مسابقه‌ها را در سراسر کشور استرالیا بالا ببرند.