این سایت متعلق به ورزش جوانان می‌باشد که به منظور ایجاد الگوهای ورزشکاران قهرمان برای دیگر ورزشکاران جوان تأسیس گردیده است. اطلاعات موجود در این سایت در رابطه با رشته‌های مختلف ورزشی از قبیل: تیراندازی ، اتومبیل‌رانی ،بیسبال ، بسکتبال ، دوچرخه‌رانی ، گلف ، شمشیربازی ، بولینگ ، فوتبال ، هاکی روی یخ ، اسکی روی یخ ، راگبی ، قایق‌رانی ، اسکیت رانی ، اسکی‌روی برف ، فوتبال امریکایی ،تنیس ، والیبال ، اسکی روی آب ، وزنه‌برداری و بدن‌سازی می‌باشد.