این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی نکات بهداشتی و ایمنی برای ورزشکاران می‌پردازد. این سایت مطالبی را عنوان می‌نماید که منجر به حفظ سلامتی ورزشکاران می‌گردد. اعضای این سازمان متعهد می‌باشند تا خدمات زیر را به کاربران ارائه نمایند.۱- جمع‌آوری و توسعه‌ی اطلاعات مربوط به پیشگیری و درمان ورزشکاران آسیب‌دیده ،استفاده از داروی مجاز برای درمان آنها و هم‌چنین گسترش میزان اطلاعات در زمینه‌ی داروهای مختلف ، انتشار این‌گونه اطلاعات به منظور استفاده‌ی اعضای سازمان و ورزشکاران مصدوم و نظارت بر نحوه‌ی تست و استفاده از داروها تحت نظر کمیسیون اجرایی سازمان.قابل ذکر است که این سایت اطلاعاتی را در خصوص نحوه‌ی تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران ارائه می‌نماید.