این سایت یک شبکه‌ی جهانی اطلاع‌رسانی در خصوص مربیان ورزش Netball است که در کشورهای انگلیس و استرالیا شعبه‌هایی دارد. این سایت هم‌چنین خدمات مشاوره‌ای را در سطح جهان ارائه می‌نماید. هدف این مرکز گسترش این ورزش به عنوان بهترین ورزش جهان و کمک به بازیکنان و مربیان این رشته در جهت گسترش میزان مهارت‌های آنها و افزایش علاقه‌مند‌ی و لذت از این بازی می‌باشد.