> ایران - استان آذربایجان غربی
آفتاب
فرمانداری بوکان
http://www.bookan-ag.ir/
فرمانداری چالدران
http://www.chalderan-ag.ir/
فرمانداری ارومیه
http://www.urmia-ag.ir/
ستاد نظارت گمرکات
http://www.acu.ir/
فرمانداری شهرستان مهاباد
http://www.mahabad-city.info/
سازمان راهداری استان آذربایجان غربی
http://www.a-gharbi.tto.ir/
شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
http://www.agrw.ir/
شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی
http://www.abfa-wazar.ir/
هواشناسی استان آذربایجان غربی
http://www.weather.ir/
سایت جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.frw-ag.ir/
اداره کل زندانهای آذربایجان غربی
http://www.west-azarprisons.ir/
اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی
http://www.orumrah.ir/
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی
http://www.shahed-ag.ir
آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه
http://www.urmiaedu1.ir
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی
http://www.sabt-ag.ir
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی
http://www.ershad-ag.ir
اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی
http://www.westazarvet.ir
اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی
http://www.nocr-ag.ir
فرمانداری سردشت
http://www.sardasht-ag.ir
شهرداری نقده
http://www.naghadehcity.ir
شهرداری خوی
http://www.khoycity.ir
سایت اطلاع رسانی شهرستان شاهین دژ
http://mycity.shahindezh.com
شرکت سیمان ارومیه
http://www.urmiacement.com
سازمان حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی
http://www.a-gharbi.rmto.ir
سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی
http://www.maskan-ag.ir
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی
http://azargharbi.kanoonparvaresh.com
اطلاع رسانی امور بانوان استانداری آذربایجان غربی
http://www.zanan-ag.ir
فرمانداری خوی
http://www.khoy-ag.ir
فرمانداری پیرانشهر
http://www.piranshahr-ag.ir
فرمانداری مهاباد
http://www.mohabad-ag.ir
فرمانداری تکاب
http://www.tekab-ag.ir
فرمانداری اشنویه
http://www.oshnavieh-ag.ir
فرمانداری ماکو
http://www.makoo-ag.ir
فرمانداری شاهین دژ
http://www.shahindezh-ag.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
http://www.iaurmia.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
http://iaukhoy.ac.ir
اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی
http://www.w-azarbaijan-bazrasi.ir
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی
http://ag.mefa.ir
استانداری آذربایجان غربی
http://www.ostan-ag.gov.ir
مرکز اطلاعات شهری ارومیه
http://www.urmiacity.com
فرمانداری نقده
http://www.nagadeh-ag.ir
فرمانداری میاندوآب
http://www.miandoab-ag.ir
سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی
http://www.behzisty-ag.ir
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی
http://www.d-tamin-ag.ir
فرمانداری سلماس
http://www.salmas-ag.ir
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی
http://www.emdad-ag.ir
گمرک بازرگان
http://www.acu.ir
اداره کل پست آذربایجان غربی
http://www.wa.post.ir
شرکت گاز استان آذربایجان غربی
http://www.nigc-wazar.ir
اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
http://www.wanro.ir
شرکت سهامی پتروشیمی ارومیه
http://www.upciran.ir
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه
http://www.urmiachamber.com
توسعه گران نرم افزار آذربایجان
http://www.asd.ir
اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان غربی
http://www.urmiaairport.ir
اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی
http://www.met-ag.ir
سازمان نظام پزشکی مرند و جلفا
http://www.nezampezeshkimarand.org
مدیریت کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی
http://www.azgh.iplf.ir
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
http://azgharbi.agri-eng.com
پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد
http://www.mahabadcity.com
شهر الکترونیکی ارومیه
http://www.e-urmia.com
سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی
http://www.im-ag.ir
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی
http://bonyadmaskan-ag.ir
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
http://www.waepd.ir/
معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
http://www.fdo.umsu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
http://www.iau-boukan.ac.ir