به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی برای نخستین بار خط مسافربری زمینی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق از طریق پایانه مرزی تمرچین در آذربایجان غربی برقرار شد.