تجمیع نهادهای سه گانه متولی امور ایثارگران شامل بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، سازمان امور جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان و تشکیل " بنیاد شهید و امور ایثارگران " در اردیبهشت ماه سال 1383 فرصت مناسبی را جهت بازبینی روشهای ارائه خدمات در سه سازمان ذکرشده و اتخاذ شیوه های نوین در حوزه پاسخگویی به جامعه هدف فراهم نمود .