آفتاب

علوم سیاسی

علوم سیاسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۹۱ مقاله
مباحث کتاب, با رویکرد تجدید نظر طلبی در مارکس و اندیشه پیروان و تئوریسین‌های دیگر, در سه بخش تدوین شده است .در بخش اول 'دیالک تیک', در بخش دوم 'ماتریالیسم تاریخی 'و در بخش سوم 'طبقات اجتماعی و انقلاب ' به بحث گذاشته می‌شود .نویسنده در بخش اول, فلسفه و روش‌شناسی مارکسیسم را بررسی کرده است .وی در همین بخش می‌خواهد وجوه افتراق و اشتراک مارکس و هگل را به مخاطب...مباحث کتاب حاضر, کوششی است برای تبیین راه‌های عملی تثبیت جامعه مدنی در ایران, همچنین موانع و مشکلاتی که بر سر راه آن وجود دارد .نگارنده با مروری بر روند شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران, نقش شاخص‌هایی نظیر :تشکل‌ها, دولت, اقلیت‌ها, شورای شهر, حقوق بشر, آزادی, تسامح و تساهل را بررسی کرده است . وی علاوه بر آن مناسبات جامعه مدنی را با مقولاتی چون ایدئولوژی, توسعه...مولف در این جزوه با استناد به ریشه‌های اقتصادی, تاریخی و اجتماعی, تحولات سیاسی جامعه آمریکا را ارزیابی می‌کند .تحولاتی که ساختارهای دیرینه و ظاهرا با ثبات موجود در آمریکا, از جمله نظام دو حزبی دموکرات و جمهوری خواه را دچار بحران ساخته و چهره سیاسی آن کشور را تغییر می‌دهد .نگارنده کتاب, درصدد است ماهیت و زمینه‌های تعامل دولت و مردم را صرفا در قلمرو فرهنگ, به ویژه نا هم‌گرایی و تعارض در بعد ارزش‌ها, نگرش‌ها و رفتارها شناسایی و بررسی نماید .بر این اساس, هدف‌های اصلی نگارنده در کتاب از این قرار است :شناسایی ابعاد و سطوح هم‌گرایی و نا هم‌گرایی در دو حوزه فرهنگ رسمی و غیر رسمی در ایران پس از انقلاب بهمن 1357تا 1380, شناسایی و تج...در مجموعه حاضر سلسله مصاحبه‌هایی با برخی شخصیت‌های سیاسی و علمی در باب مناسبات توسعه سیاسی با دموکراسی, قراردادهای اجتماعی, سیاست خارجی, حکومت دینی, امنیت ملی, قانون و مضامینی از این قبیل گردآمده است .مصاحبه شوندگان عبارت‌اند از :مصطفی تاج‌زاده, شهریار روحانی, فریبرز رئیس دانا, حسین یوسفی اشکوری, شیرین عبادی, موسی غنی‌نژاد, محمدرضا دهشیری, علی‌رضا علوی تب...مطالب این کتاب در سه بخش سامان یافته است .بخش نخست شامل نکاتی است درباره سنت‌های ارگانیسیسم و تکامل‌گرایی در نظریه توسعه‌گرایی, نیز اصول مسلمی که این سنت‌ها بر آن بنا شده‌اند .از جمله این اصول عبارت‌اند از :تغییر به مثابه جریانی هم شکل و چند کاره و به منزله حرکتی به سوی دموکراسی نمایندگی, گسترش و انتشار نقش‌های صنعتی و یک مفهوم غربی از زمان .در بخش دوم نظ...

در این کتاب برخی عوامل محدود کننده توسعه سیاسی در ایران نیز تقابل توسعه سیاسی با ارزش‌های اجتماعی تبیین شده است .مولف در فصول ابتدایی ضمن به دست دادن تعریفی از فرهنگ تجریدی و انتزاعی ;فرهنگ را محصول تعامل و تقابل اندیشه به شمار می‌آورد .وی سرگشتگی و شیدایی را از خصیصه‌های بارز انسان عصر مدرنیته دانسته و مقوله‌هایی مانند خشونت, نظم اجتماعی, هویت ملی, تهاجم...'توسعه و نوسازی سیاسی 'جزوه‌ای است از کانون دانشجویان مسلمان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان که با این مباحث به طبع رسیده است' .مفهوم توسعه و نوسازی', 'شاخص‌های توسعه سیاسی 'و 'فرهنگ سیاسی, عاطفی و عقلی .'در پایان این جزوه دیدگاه ساموئل هانتینگتون در باب نوسازی به طبع رسیده است .در نوشتار حاضر میراث فکری ((الکسی شارل هانری موریس کارل دوتوکویل 1805ـ 1859)) بررسی و ارزیابی می‌شود .((توکوی)) قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت و شاهد جامعه‌ای پس از رویدادهای توفانی انقلاب کبیر فرانسه بود .وی یکی از بنیانگذاران جامعه‌شناسی و به منزله متفکری سیاسی و نماینده برجسته نگرش لیبرال به شمار می‌رود .او دیدگاه‌های جدیدی در باب جامعه مدنی و ساختار...در این کتاب, مباحثی در حوزه علوم سیاسی ـ خصوصا جامعه مدنی ـ فراهم آمده است .نگارنده در این کتاب تحولات اجتماعی و توسعه ملی, همچنین نقش جامعه مدنی و نهادهای زاینده آن را در پیشبرد توسعه در کشور ایران شرح می‌دهد . مطالب کتاب در واقع, مجموعه مقالاتی است که نگارنده قبل از دوم خرداد سال 1376و پس از آن در برخی نشریات داخل و خارج به چاپ رسانده و اینک با اصلاح و...نگارنده در این کتاب با مروری بر تاریخ سیاسی کشور ایران, علل عقب افتادگی ایران, همچنین نقش و جایگاه نخبگان سیاسی, اجتماعی و فرهنگی را در تحولات معاصر ایران به زبان ساده تشریح می‌کند .وی بر این باور است که 'علت اساسی عقب ماندگی ما, نه در همسایه‌ها, ابرقدرت‌ها, حکومت و دولت‌های معاصر, بلکه باید در خویشتن, شخصیت اخلاقی و خلق و خوی ایرانیان جستجو کرد .'نگارنده...'روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای است. در فصل اول پژوهش, علل و عوامل پیداش انقلاب اسلامی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در فصل دوم پیروزی انقلاب اسلامی و اقدامات انجام یافته توسط دولت موقت تشریح شده است. در فصل سوم کلیات قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد کنکاش واقع شده است'. مباحث بعدی کتاب عبارت‌اند از: کلیات قانون اساسی و ساختار نظ...

آن چه در این کتاب عرضه میشود, نقد و تحلیل جامعه مدنی در غرب با توجه به ویژگیهای نظری و عملی آن, در طول تاریخ ـ از جمله ابعاد سازمانی و جریانهای ناسازگار ساختاری آن, در عصر حاضر ـ است. نگارنده معتقد است: ... جامعه مدنی یک تصور, یک تفکر, یک عقیده و یک نظریه روشن فکرانه در غرب است که ریشه هایی در رنسانس اروپا و بیداری آن قاره دارد. جامعه مدنی, اروپای مدرن را از...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۹۱ مقاله