آفتاب

علوم سیاسی

علوم سیاسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۹۱ مقاله

کتاب حاضر شامل ده مقاله در باب جامعه مدنی و صلح جهانی است که از منابع مختلف گردآوری شده است .عناوین برخی مقالات بدین قرار است :((جامعه مدنی جهانی, آنارشی و تدبیر :ارزیابی پارادایم در حال ظهور/ اسکات تورنر)), ((جامعه مدنی جهانی و حاکمیت حقوق بین‌الملل/ گوردن کریستنسن)), ((آیا شهروندی جهانی واقعیت حقوقی دارد/ ال.سی.گرین)), ((سیاست‌های فراملی, نظریه روابط ب...

هدف اصلی از تدوین این کتاب, کندو کاو در جامعه مدنی و نحوه پیدایش آن به ویژه در سده گذشته است. نگارنده در این نوشتار, بر آن است تا مناسبات دخیل در پیدایش جامعه مدنی را برشمارد. به نظر وی مناسبات دخیل در پیدایش جامعه مدنی را برشمارد. به نظر وی مناسبات اقتصادی, سیاسی و فرهنگی در شکل‌گیری جامعه مدنی موثر بوده‌اند؛ اما در این میان مناسبات اقتصادی نقش اساسی‌تری را...نویسنده در این کتاب با تمرکز بر دو انقلاب بزرگ در ایران قرن بیستم یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی می‌کوشد تا تجزیه و تحلیل جامعه شناختی از نقش جامعه مدنی در اسلام به دست دهد .وی جامعه مدنی را در عرصه‌ای اجتماعی تعریف می‌کند که افراد و گروه‌هایی در آن جا با یک دیگر وارد مراوده و تعامل می‌شوند و زندگی اجتماعی را سامان می‌دهند .مقایسه نتایج انقلاب مشروطه...کتاب حاضر شامل, نظریات و برداشت‌های برخی از صاحب نظران در خصوص واقعه دوم خرداد, جامعه مدنی, اصلاحات و ریاست جمهوری سید محمد خاتمی است که در قالب گفت و گو به خوانندگان عرضه شده است .عناوین برخی از این گفت و گوها عبارت‌اند از :((ماهیت جامعه مدنی/ داود هرمیداس باوند و محمد توکل)) ;((خاتمی, دوم خرداد و جامعه مدنی/ عزت‌الله فولادوند)) ;((بازگشت به کرامت انسانی...این کتاب حاوی سلسله مقالاتی در زمینه مسائل توسعه سیاسی, به ویژه جامعه مدنی در ایران است که عناوین برخی از آنها بدین قرار است :((مشارکت سیاسی, رقابت سیاسی و توسعه سیاسی(برخی ملاحظات نظری))), ((جامعه مدنی از چشم‌انداز جامعه‌شناسی سیاسی)), ((ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه‌های حاکم در دوران پهلوی)), ((زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیج انقلابی در ایران)) و ((مقای...کتاب شامل مباحثی در باب جامعه مدنی است که با استناد به آیات قرآن, روایات و برخی دیدگاه‌های جامعه‌شناسی نگارش یافته است .نگارنده ابتدا کلیاتی در خصوص جامعه مدنی عرضه می‌دارد ;سپس شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث را بیان می‌کند .در ادامه مباحث کتاب, ویژگی‌های جامعه‌شناسی دینی و ضد دینی و جایگاه دین در جوامع مدنی بررسی شده است' .قرآن و مسئله حاکمیت...مولف کتاب بر آن است ذیل مباحث متعدد مقوله جامعه و حکومت را از زوایای مختلف شرح و تبیین کند .وی کتاب را با مباحثی از این دست تدوین کرده است :((جامعه مدنی بر چه اساس شکل می‌گیرد)), ((آزادی به چه معناست, و حدود آن چیست)), ((قانون چیست, و قانون مشروع یعنی چه)), ((انقلاب چیست)), ((آیا انقلاب به معنای برانداختن هر گونه حق است)), ((آیا چیزی فراتر از نهادهای قومی...

شماره پنج از مجموعه 'دانش سیاسی 'متشمل است بر گزیده دیدگاه‌های 'دکتر غلامرضا خواجه سروی 'و 'دکتر محمود احمدی نژاد 'ـ از اساتید دانشگاه ـ در خصوص جریان‌های سیاسی .

نویسنده در این کتاب می‌کوشد تا چگونگی شکل‌گیری جوامع, به ویژه جامعه مدنی را توضیح دهد .از همین رو, ابتدا رفتار انسان نخستین را بررسی می‌کند 'سپس شیوه‌های مختلف حکومت را شرح داده, دموکراسی را بهترین آن‌ها ذکر می‌کند .از منظر نویسنده, در جامعه مدنی در کنار تکالیف, انسان‌ها حقوقی نیز دارند, خشونت از جامعه رخت برمی‌بندد, تشکل‌ها و احزاب در آن جامعه فعال‌اند .و...در این کتاب, نخست مفاهیم جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک بیان می‌شود؛ سپس نظرات و مکتب‌های جغرافیای سیاسی معرفی می‌گردد. در پی آن, مولف تاثیر احتمالی عوامل و شرایط جغرافیایی بر قدرت و سیاست را به تفکیک بررسی می‌کند و پس از بررسی جغرافیای سیاسی مرزهای بین‌المللی, اهمیت مرکز سیاسی یا پایتخت و کنترل سرزمینی را شرح می‌دهد. مطالب پایانی کتاب به بررسی جغرافیای سیاسی منط...کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده یکی از منابع اصلی درس 'جغرافیای سیاسی ایران 'به شمار می‌رود .در این کتاب, عناصر اصلی کشور و دولت ایران با این مباحث بررسی و تبیین می‌شود :علت وجودی دولت ایران, سرزمین ایران, ملت ایران, حکومت در ایران, ساختار سیاسی فضا در ایران, و الگوی فضایی قدرت سیاسی و اجرایی در ایران .گفتنی...نویسنده پس از تعاریف و کلیاتی در باب جغرافیای سیاسی و مفاهیم مربوط به آن به بحث و بررسی اثرگذاری متقابل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و محیط جغرافیایی در درون یک واحد سیاسی (کشور) پرداخته, سپس تحت عنوان 'ژئوپولیتیک '(سیاست جغرافیایی) روابط ساختاری قدرت‌های همتراز و قدرت‌های بزرگتر و کوچکتر را تشریح می‌کند .در صفحات پایانی اثرگذاری این سه عامل در نقش آفرینی سیاسی ا...((جمهوریت)) مشتمل بر مجموعه مقالاتی است از((سعید حجاریان)) که طی سال‌های 1370تا 1374در نشریه((عصر ما)) منتشر شده است .این مقالات با مضامین سیاسی ـ اجتماعی, در زمینه قدرت, اسلام و دولت به رشته تحریر در آمده است .در بخشی از کتاب می‌خوانیم :((در وجه اجتماعی و سیاسی با تقویت نهادهای مدنی و تقویت نظام حزبی و جدی گرفتن شوراها, مشارکت مردم را تضمین خواهیم کرد .د...کتاب حاضر, متضمن یادداشت‌های سردبیر هفته نامه آبان است که از زمان انتشار هفته نام (24/7/1376) تا هنگام توقیف آن (4/2/1379) در هفته نامه مذکور, منتشر شده است .این یادداشت‌ها که درباره آسیب‌شناسی دموکراسی و جمهوریت نظام حاکم بر ایران به رشته تحریر درآمده, در این مجموعه به صورت موضوعی نظام یافته است .وی در این یادداشت‌ها تلاش کرده است' :بر پایه تحلیل رویداده...کتاب حاضر مشتمل بر مجموعه مقالاتی از 'یورگن هابرماس '(فیلسوف و روشنفکر آلمانی) است که در حوزه عمومی سیاست نگاشته شده است .دعوی مرکزی نظریه هابرماس در این مقالات آن است که 'نهاده‌های مبتنی بر استفاده از عقلانیت ارتباطی, از نهادهای اخلاقی گرفته تا نهادهای دولت مشروطه, نهادهایی عقلانی‌اند و صرفا از متفرعات یا عوارض شرایط تاریخی نیستند .'هابرماس از منتقدان سر...نگارنده در این کتاب, مهم‌ترین تناقضات و چالش‌های توسعه سیاسی را تشریح کرده که از آن جمله است :تقابل میان سنت‌گرایی و مدرنیسم, انباشت و توزیع مجدد آن, تکثرگرایی در برابر تنوع نیافتگی نظام سیاسی, و افزایش مشارکت سیاسی .وی ابتدا 'چالش رهیافت‌ها در مطالعه و بررسی توسعه سیاسی', سپس توسعه نیافتگی تئوری توسعه سیاسی را مطرح می‌سازد ;آن گاه 'زمینه‌های اجتماعی دموک...

'چالش‌های کنونی ایران 'برگزیده‌ای از گفتارها, سخنرانی‌ها و گفت و گوهایی است که نگارنده در محافل علمی ایراد نموده, سپس در نشریات مختلف کشور به چاپ رسانده است' .این چالش‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند :فرهنگی, سیاسی و اجتماعی .در چالش‌های فرهنگی مباحث عمده عبارت‌اند از :هویت ایرانی یا کیستی و چیستی ما ایرانیان, سوال‌ها و رویکردهای مختلف نسبت به وحدت حوزه و دان...کتاب حاضر, برای اولین بار در سال 1994به هنگام روی کار آمدن حکومت کوتاه مدت برلوسکونی (Berlusconi)در ایتالیا به چاپ رسید .((پارادوکسی که نویسنده [در این کتاب] به آن اشاره می‌کند, این است که اگرچه تمایز چپ و راست به نحو فزاینده در ایتالیا به چالش کشیده می‌شود, ولی ((صحنه پارلمان ایتالیا از حاکمیت طیفی از احزاب مرکزگرا به یک نظام قطب‌بندی شده در حال تغییر اس...در این مجموعه نوزده مقاله درباره مسائل سیاسی و برخی حوادث روز درج گردیده که عناوین پاره‌ای از آنها بدین قرار است' :ترویج بی بند و باری ; گامی در راستای براندازی', 'نفی رنگ سیاه یا مبارزه با حجاب', 'طرح رفراندوم ;با چه انگیزه و هدفی', 'طرفداران رابطه با آمریکا, چه پاسخی دارند 'و 'مخالفت با حکم خدا, چرا .'نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۹۱ مقاله