آفتاب

علم و دین

علم و دین

نمایش ۱ تا 25 از ۵۸ مقاله

در مجموعه حاضر که به زبان انگلیسی نگارش یافته پاسخ برخی فلاسفه و علما به 8سووال مشترک درباره ارتباط بین علم و دین گردآوری شده است .این سئوالات عبارت‌اند از :((علم و دین چه تعریفی دارد)), ((چه تنازعی بین علم و دین وجود دارد)), ((چه هنگام بین علم و دین اختلاف پیش خواهد آمد)), ((زمینه‌های گسترش اختلاف بین علم و دین چیست)), ((نقش دین در توسعه علم, در مغرب ز...کتاب مشتمل بر مباحث مختصری در باب علم و دین است که به اهتمام 'مهدی گلشنی 'گردآوری شده است .مباحث کتاب در قالب مصاحبه تنظیم گردیده است . این مصاحبه‌ها با 44تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های سراسر جهان صورت گرفته است .گفت و شنودها به اختصار متضمن این مباحث است' :تعریف علم و دین', 'نقش دین در تحول و توسعه علم و نقش علم در تحول دین, تضادها و تخاصمات بین دین و...در این نوشتار, مولف با استناد به یافته‌های علمی, تشابهات ظاهری و باطنی میان موجودات زنده, نیز تشابه بین اجرام سماوی و اتم‌ها و تشابه بین اجسام و نظایر آن را برمی‌شمارد, در پی آن اذعان می‌دارد' :یک قانون کلی و جامع بر عالم حاکم است و از طریق این قانون می‌توان به نقطه آغاز هستی, مسیر هستی و پایان آن پی برد .'مباحثی که در کتاب مطرح شده درباره تعارض گزاره‌های علمی و دینی ـ به ویژه در مغرب زمین ـ و راه حل آن‌هاست که نگارنده خاطرنشان می‌کند: 'باید بین قضایای علمی اثبات شده و مسلم (مانند حرکت زمین و کرویت آن و قضایای اثبات ناشده و غیر مدلل و فرضیات علمی, تفصیل قائل شده و در بحث تعارض, حکم هر یک از این دو را تفکیک نماییم... همچنین در مورد متون دینی بین ظاهر و نص, موار...نویسنده در کتاب درباره تاثیر علم جدید بر الهیات, نیز چشم‌انداز خدا باوری در آستانه قرن بیست و یکم بحث می‌کند .وی به منظور تدوین این کتاب به پنجاه نفر از علمای حوزه‌های مختلف دانش در نقاط مختلف جهان که در بحث‌های مربوط به ارتباط علم و دین شرکت داشته‌اند نامه نوشت و از ایشان درخواست کرد که مقاله‌ای کوتاه درباره ابعاد مختلف این ارتباط بنویسد و این که چگونه د...

مباحث این نوشتار به بررسی نسبت دین و دین داران با شعب مختلف فکری و فرهنگی دنیای جدید و مدرنیسم اختصاص دارد که این عناوین را شامل می‌شود: 'دانایی و دین‌داری و دردمندی', 'مدخلی بر شناخت گستره در قبال دین', 'تردید و تامل در هنر و امکان دینی شدن آن', 'اوصاف عالم دینی', 'معضل دین‌داری در دنیای جدید' و 'حلقه مفقوده میان عالم دینی و روشنفکری دینی'.در این جزوه مقوله همبستگی دین و علم از منظر اندیشمندان مختلف تبیین می‌شود, همچنین تحلیلی از برخوردهای علم و دین فراهم می‌آید .در پایان ضرورت دین و نیاز انسان به آن از دیدگاه قرآن کریم بازگو شده است .در این کتاب از مجموعه نوشتارهای 'کانون اندیشه جوان 'روابط و کشاکش‌های بین دین و علم در قرون وسطی ـ خصوصا عصر گالیله ـ بررسی و تبیین شده است . مخاطبان کتاب را با این مقولات مطالعه می‌کنند :کلیات (تاریخچه تعارض علم و دین در غرب, مقصود از تعارض و اقسام آن), زمینه‌ها و علل تعارض (زمینه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی, علل و زمینه‌های موجود در کشیشان مسیحی, علل...نگارنده در این کتاب بر آن است, مفهوم اندیشه 'انسان سالاری در ایران' را در لابه‌لای زندگی اندیشمندان ایرانی, به ویژه از میان آثار و متون کهن فارسی بازشناخته نمونه‌هایی از آن را بازگو نماید .وی ابتدا با نگاهی به آموزه‌های آیین زرتشت در اوستا به مفاهیمی از انسان سالاری در این آیین به ویژه در سه اصل مهم آن (پندار نیک, گفتار نیک, کردار نیک) اشاره می‌کند . 'راس...'صراط مستقیم 'نقدی بر قرائت 'دکتر سید عبدالکریم سروش 'از پلورالیسم دینی است که در دو بخش سامان یافته است .آن چه در این کتاب مطرح می‌شود, عمدتا ناظر بر کتابی است به نام 'صراطهای مستقیم 'که بخش اصلی آن در شماره 36مجله کیان (با ده ادله اصلی) چاپ شده و سپس همراه با مطالب و مقالات دیگر یک جا منتشر گردید .مدعای اصلی سروش در کتاب صراطهای مستقیم این است که 'صراط...

این نوشتار که به تحلیل مباحثی در خصوص عقل و جایگاه آن در نظام دینی اختصاص دارد, متضمن مباحثی است از قبیل: آن‌ها عبارت است از: مفهوم عقل, عقل و جهل, عقل و تکلیف, عقل و دین, قلمرو فهم عقل, عقل و تفسیر دین, مسائل کلی دین و عقل, عقل و عقاید دینی, عقل و فقه, و عقل و اخلاق.این نوشتار, مبتنی بر سه سخنرانی از 'مهدی گلشنی 'است که به دعوت فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ دوازدهم دی ماه سال 1378ـ در موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران ـ ایراد شده است .گفتار حاضر در واقع مروری است بر رابطه علم با دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم که نگارنده در این باره خاطر نشان می‌کند' :دلیل آن که ما معنویت را در عرض دین آوردیم, ان است...در مجموعه حاضر مقالات همایش 'علم و کندوکاو معنوی' که با حضور تنی چند از دانشمندان در حوزه‌های مختلف در برکلی برگزار شد, درج شده است. طی این مقالات رابطه میان علم و معنویت در زندگی بررسی شده است: عناوین مقالات عبارت‌اند از: 'علم و دین: دو نهان‌گاه جدا, در یک خانه/ آلن سانداژ', 'آیا علم مدرکی در مورد هدفداری جهان وجود واقعیت متعالی ارائه می‌دهد/ سیریل دامب', '...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۸ مقاله