آفتاب

فلسفه جدید غرب

فلسفه جدید غرب

نمایش ۱ تا 25 از ۱۲۲ مقاله

نگارنده در این مجموعه, جریان تاریخ تفکر و فلسفه در مغرب زمین را با نگاه اجمالی معرفی می‌کند .وی در آغاز می‌گوید' :تاریخ تفکر و فلسفه مغرب زمین مشحول از فراز و نشیب‌های گوناگون, و افت و خیزهای بسیاری است که می‌تواند آیینه بسیار خوبی برای شناخت ما از گذشته اروپاییان باشد' .'...نگاهی کلی به فلسفه غرب', 'فلسفه باستان', 'فلسفه قرون وسطی', و 'فلسفه دوره جدید و...در کتاب حاضر برخی اندیشه‌های فلسفی و اجتماعی 'لشک کولاکوفسکی 'ـ فیلسوف لهستانی ـ به اختصار بیان شده است .وی بر این باور است که 'ولع انسان برای دست‌یابی به حقیقت درمان ناپذیر است .کار فیلسوف پرداختن به حقیقت نیست, فلسفه هرگز هیچ حقیقت عموما پذیرفته‌ای را کشف نمی‌کند .نقش فرهنگی فلسفه عرضه حقیقت نیست, بلکه مراقبت و نگهداری از روح حقیقت است .'عناوین برخی مطا...'لشک کولاکوفسکی 'متفکر و متکلم لهستانی است که تالیفاتی چند در زمینه‌های فلسفی, الهیات مسیحی و نیز مباحث اجتماعی و فرهنگی قرن حاضر دارد . ده مقاله کتاب در باب دیون, عفو, رکورد, مالکیت بر وجود خود, گذشته و آینده, حسادت, عدالت, مراسم تدفین, انواع ماسک, و دشمن و دوست است . دو مقاله دیگر نیز عبارت‌اند از' :دموکراسی برخلاف طبیعت است 'و 'پیش بینی‌های من درباره آی...

کتاب با شرح اجمالی زندگی, فعالیت‌های اجتماعی, سیاسی, علمی, ((کولاکوفسکی)) (فیلسوف و متکلم لهستانی) آغاز می‌شود ;سپس مجموعه‌ای از درس‌های کوتاه نامبرده عرضه می‌گردد .وی در این درس‌ها با نگاهی فلسفی این مباحث را شرح و تفسیر می‌کند :((قدرت)), ((شهرت)), ((برابری)), ((تزویر)), ((تساهل)), ((سفر)), ((فضیلت)), ((مسئولیت اجتماعی)), ((خیانت بزرگ)), ((خشونت)), ((آزاد...کتاب حاضر, مروری است اجمالی بر مهم‌ترین جریان‌های فکری عصر روشنگری و اندیشه‌های موثرترین متفکران آن, از جمله ولتر, دیدرو, روسو, هیوم, آدام اسمیت, کانت و دیگران .این مطالب با تصاویر متعدد همراه است .گفتنی است عصر روشنگری نقطه عطفی در تاریخ تمدن است که طی آن در قرون هجده و نوزده, جنبش‌های مهم فلسفی, علمی و اخلاقی به وقوع پیوسته است .

'سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر 'شامل بررسی, نقد و آثار مهم 'ریموند کارل پوپر 'است که نگارنده طی نه فصل آن را فراهم آورده است .وی با بیان اهداف و انگیزه‌های تدوین این مجموعه, آثار پوپر را نه در حد فلسفه, بلکه در حد مباحث ساده سیاسی قلمداد کرده خاطر نشان می‌کند' :پوپر با قصد و نیت سیاسی و برای مبارزه با فاشیسم و نازیسم و دفاع از دمکراسی کتاب نوشته است و...در این مجموعه, هشت مقاله از نویسندگان ایرانی و خارجی در خصوص فلسفه و فلاسفه گرد آمده که بین سال‌های 1351تا 1357در ماه‌نامه رودکی به چاپ رسیده است .عناوین مقالات عبارت‌اند از' :مارتین هایدگر در هشتاد و اند سالگی خویش/ هانا آرنت, ترجمه بهروز کاویان', 'برتراند راسل, فیلسوف, منطقی, سیاست‌مدار/ منوچهر بزرگ‌مهر', 'لودویگ ویتگنشتاین, شوریده سر منطقی/ داریوش آشو...کتاب حاضر با هدف آشنایی مخاطب با فلاسفه جریان ساز و اثرگذار در قرن گذشته فراهم آمده همچنین در کتاب جریان‌های مهم و نو ظهور فلسفی در حوزه‌های گوناگون فلسفه معرفی شده است .

کتاب مجموعه‌ای است از مقالات که در برخی از آنها آرای متفکرانی چون((نیچه)) و ((وبر)) در خصوص تفکر مدرن, و در برخی دیگر رشد و تحول مکتب و گرایشی فلسفی, نظیر پدیدارشناسی بررسی شده است .شماری از مقالات نیز از طریق نقد مفاهیم کلی مانند((خشونت)) یا((شی‌گرایی)) و بررسی حوزه‌ها و کنش‌های فرهنگی, نظیر شعر, نقد ادبی و یا گفتار روشنفکری به ارزیابی تفکر مدرن اختصاص...کتاب حاضر مشتمل بر یک مقدمه و هفت فصل است که در هر فصل فلسفه یکی از فیلسوفان جدید, از دکارت تا کانت نقد و بررسی می‌گردد .مولف در هر فصل علاوه بر تحلیل, متنی از آثار برجسته و مشهور فیلسوف مورد نظر را انتخاب کرده آن گاه در پایان هر فصل, منابع نیز پرسش‌هایی برای تفهیم و تحقیق گنجانده است .فیلسوفان مورد بحث عبارت‌اند از' :دکارت', 'اسپینوزا', 'لایب نیتس', 'لا...مطالب کتاب حاوی مجموعه درس‌های 'علی عابدی شاهرودی 'است که برای دوره دکتری فلسفه تطبیقی مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم ایراد نموده است .این درس‌ها را 'امیر دیوانی 'در قالب شش فصل گردآورده که عبارت‌اند از' :زمان از دیدگاه ابن سینا', 'دیدگاه ویژه‌ای از ملاصدرا درباره زمان', 'مکان از دیدگاه فلسفه اسلامی ', 'زمان و مکان از دیدگاه کانت', 'نقادی و تکمیل پرسمان زمان...

هفتمین کتاب از 'تاریخ فلسفه غرب 'به آرا و اندیشه‌های فلسفی اروپا در نیمه دوم قرن هجدهم تا واپسین دهه قرن بیستم اختصاص یافته است .مضمون اصلی این کتاب که طی سه بخش اصلی سامان یافته, به طلوع و افول 'خود ()Self.Naomi ' که مقوله‌ای فلسفی است, مربوط می‌شود'' .خود 'مورد بحث در اینجا 'خود 'عادی نیست, بلکه خود استعلایی است که طبیعت و آرزوهایش به طرز بی‌سابقه‌ای متک...مباحث این کتاب منعکس کننده پویایی و کثرتی است که طی 200سال گذشته در فلسفه اروپایی ظاهر شد و تاثیراتی عمده در حیات اجتماعی و سیاسی اروپائیان, و دیگر ملت‌های جهان برجای گذاشت .در این کتاب ضمن بررسی آرا و اندیشه‌های فلسفی اروپائیان, تفاوت‌های فلسفه آنگلو 'بریتانیایی 'و اروپایی تبیین می‌شود .مطالب کتاب در چند مقاله به قلم اندیشمندان مختلف تدوین شده است . عناو...

نوشتار حاضر یکی از کتاب‌های مجموعه 'قدم اول 'است که با هدف آشنایی مخاطبان با مقولاتی چند در باب فلسفه و تاریخ فلاسفه غرب از 'هراکلیت ' تا 'دریدا 'منتشر شده است .در این کتاب سعی بر آن است که مفاهیم, اندیشه‌های کلیدی و دیدگاه‌های روشنگرانه یا بعضا گمراه کننده این فلاسفه بررسی شود . 'فلسفه چیست', 'دین سالاری', 'پرسش‌های اصلی ملطیان', 'هراکلیتوس و عالم در حال...'فلسفه معاصر اروپایی 'به معرفی مکتب‌ها و جریان‌های عمده فلسفی معاصر اختصاص دارد که طی آن, مخاطبان با مشاهیر فلسفه و اندیشه‌هایشان آشنا می‌شوند .در بخش نخست با عنوان 'پیدایش فلسفه معاصر 'ابتدا به مقوله فلسفه در قرن نوزدهم (کانت, رمانتیسم) اشاره می‌گردد, سپس بحران‌های ایجاد شده در فلسفه نظیر :بحران ریاضیات و منطق ریاضی, بحران فیزیک نیوتونی, عقل‌گریزی زیست‌گر...

((فلسفه و بحران غرب)) مجموعه‌ای است از 10مقاله که با این مشخصات به چاپ رسیده است :((هیدگر و گشایش راه تفکر آینده/ رضا داوری)) ;((فلسفه و بحران غرب/ ادموند هوسرل, ترجمه محمدرضا جوزی)) ;((راه بازگشت به درون سرزمین مابعدالطبیعه/ مارتین هیدگر, ترجمه محمدرضا جوزی)) ;((وارستگی :گفتاری در تفکر معنوی/ مارتین هیدگر, ترجمه محمدرضا جوزی)) ;((فقط خدای می‌تواند ما را...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۲۲ مقاله