جدول طرف‌هاى تجارى عمده لائوس (۱۰۰۰ دلار- واردات )

واردات ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
استراليا ۴۳۳ ۱۲۶۴ ۳۲۰
لوکزامبورگ ۷۷۹ ۵۹۸ ۴۳۶
چين ۴۹۰۰ ۹۹۷۳ ۱۱،۱۵۴
فرانسه ۱۶۵۶ ۲۸۸۵ ۳۰۴۱
آلمان ۱۸۱۹ ۸۵۸ ۸۰۷
هنگ‌کنگ ۶۰۰ ۱۱۹۶ ۳۲۹۲
ايتاليا ۴۱۵ ۷۱۰ ۶۰۹۳
ژاپن ۲۴،۵۲۵ ۱۹،۶۰۴ ۲۱،۳۶۰
هلند ۱۲۰۰ ۱۲۸۰ ۱۴۷
سوئد ۱۱۹۷ ۸۳۱۷ ۳۳۹
سوئيس ۳۱۰ ۷۱ ۴۰
تايلند ۷۰،۲۰۰ ۶۵۶۴۳ ۷۶،۶۲۲
ترکيه - ۸۷۶ ۴۸۴
انگليس ۱۴۵۸ ۲۱۷۳ ۲۰۷۰
آمريکا ۳۴۱ ۷۶۹ ۸۹۳

جدول طرف‌هاى تجارى عمده لائوس (۱۰۰۰ دلار-صادرات)

صادرات ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کانادا ۲۱۸ ۹۳۳ ۹۴۳
چين ۱۱،۴۰۰ ۶۲۲۱ ۲۲۲۲
دانمارک ۳۰۹ ۳۱۶ ۱۳۴۱
فرانسه ۳۸۱ ۲۷۰۱ ۹۰۸۲
آلمان ۱۰۰۵ ۱۹۱۱ ۹۴۸۴
هنگ‌کنگ ۶۰۰ - ۱۲۱
ايتاليا ۳۶۱ ۳۴۶ ۹۴۳
ژاپن ۸۰۷۹ ۴۵۷۷ ۴۴۶۳
هلند ۷۲۱ - ۱۸۵۰
نروژ ۱۵ ۸۰۲ ۴۸۱
تايلند ۳۹۷۰۰ ۴۴۴۴۰ ۴۷۰۳۹
انگليس ۲۲۴۴ ۶۷ ۷۰
آمريکا ۸۶۲ ۳۹۷ ۲۰۸۰

جدول ميزان تجارت با کشورهاى عضو (واردات)

واردات ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵
محصولات شيميائي ۱۶۷۲ ۱۳۴۶ ۱۵۲۵
کارخانجات عمده ۴۲۷۲ ۲۹۸۹ ۴۷۶۲
ماشين‌آلات حمل و نقل ۲۱،۸۳۶ ۵۶۶۳ ۹۲۵۳
ماشين‌آلات و ژنراتور برق ۵۴۶۹ ۶۳۷ ۴۰۵
ابزار صنايع ويژه ۱۳۱۵ ۶۷۴ ۲۶۹۸
لوازم کلى صنعتى و قطعات يدکى ۱۹۶۰ ۱۳۳۹ ۱۲۳۶
ماشين‌آلات جاده‌سازى ۱۱،۲۲۳ ۱۳۴۲ ۳۳۸۰

جدول ميزان تجارت با کشورهاى عضو (صادرات )

صادرات ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵
موادغذائي ۳۰۴۱ ۱۲۰۲ ۲۸۷۹
قهوه‌، چاي، کاکائو و غيره ۳۰۱۵ ۱۲۰۲ ۲۷۹۲
مواد خام اوليه ۲۴۳۰ ۸۶۶ ۱۴۴۰
الوار ۲۳۵۶ ۵۸۱ ۱۳۸۶
محصولات شيميائى ۱۰۹۷ ۲ ۸
آهن و فولاد ۹ ۱۳۸۳ ۷۹