جدول مقدار و ارزش صادرات ايران به قزاقستان در سال ۱۳۷۷

رديف نام کالا وزن (کيلوگرم) ارزش (دلار)
۱ ويفر ۳،۹۵۵،۱۶۹ ۳،۵۸۸،۶۱۱
۲ رب گوجه‌فرنگى ۲،۲۳۱،۹۸۱ ۱،۱۹۲،۱۱۴
۳ شکلات ۹۸۱،۱۴۰ ۱،۱۷۷،۷۶۴
۴ کاشى کف ۵،۶۲۱،۵۳۴ ۱،۱۲۲،۶۲۹
۵ ظروف پلاستيکى ۶۲۳،۵۷۳ ۱،۰۴۸،۳۸۲
۶ سنگ سرب و کنسانتره ۵،۵۷۵،۵۱۰ ۸۶۵،۴۹۴
۷ تخم‌مرغ ۱،۷۲۳،۷۵۷ ۸۶۲،۳۹۷
۸ سنگ روى و کنسانتره ۴۵،۵۰۰،۰۰۰ ۷۱۷،۵۰۰
۹ فرش و کف‌پوش ۴۰۴،۱۵۶ ۶۹۴،۵۱۱
۱۰ لباس ۵۹،۵۵۲ ۵۷۸،۹۵۴
۱۱ کاشي ۳،۰۴۳،۷۱۹ ۵۷۸،۶۷۳
۱۲ مبلمان چوبى ۳۳۶،۰۴۲ ۵۸۶،۰۲۲
۱۳ روغن‌هاى نباتى ۷۸۶،۴۹۳ ۵۶۲،۱۰۷
۱۴ نان‌هاى شيريني ۵۵۴،۷۰۷ ۵۵۶،۲۴۵
۱۵ کاکائو ۳۵۴،۶۱۷ ۴۴۶،۲۳۷
۱۶ مجسمه‌هاى کوچک ۲۵۸،۵۰۴ ۳۹۹،۶۶۵
۱۷ انواع بستنى ۱۹۱،۶۰۱ ۳۷۹،۲۴۲
۱۸ پالتو ۶۴،۹۸۳ ۳۶۳،۸۳۲
۱۹ مرکبات ۴۴۳،۳۴۲ ۳۵۰،۵۳۴
۲۰ خيار و خيارشور ۵۲۹،۶۱۷ ۳۴۲،۲۵۹
۲۱ صابون ۸۷۲،۷۵۹ ۳۳۸،۸۲۰
۲۲ سيب ۲۵۳،۲۲۶ ۳۳،۵۵۸
جمع کل صادرات ۴۹،۱۱۱،۹۹۰ ۲۹،۴۹۲،۶۴۶


مأخذ: گمرک ايران. آمارنامه صادرات و واردات ۱۳۷۸

جدول مقدار و ارزش صادرات قزاقستان به ايران در سال ۱۳۷۷

رديف نام کالا وزن (کيلوگرم) ارزش (دلار)
۱ محصولات فولادى ۹۷،۶۳۸،۳۰۵ ۴۱،۲۷۱،۳۰۳
۲ سرب ۹،۵۹۲،۳۵۶ ۶،۶۸۴،۹۴۸
۳ جو ۳۵،۵۷۲،۳۶۹ ۵،۷۶۲،۰۱۴
۴ گندم ۳۳،۵۱۹،۴۰۴ ۴۸۶،۳۷۴
۵ پنبه کوهى ۱۴،۱۲۸،۷۱۱ ۴،۷۳۲،۵۴۶
۶ آلومينيوم ۲،۳۰۶،۱۵۴ ۳،۵۲۵،۸۹۰
۷ ماشين‌آلات صنعتى ۱،۵۴۳،۰۷۷ ۲،۵۹۶،۰۹۹
۸ کک نفت ۹،۹۸۷،۳۰۰ ۲،۰۱۴،۸۵۵
۹ قير نفت ۴،۷۹۹،۸۷۴ ۱،۲۲۷،۲۲۸
۱۰ غلات ۵،۹۲۴،۹۸۴ ۸۱،۸۸۷
جمع کل صادرات ۲۳۷،۳۵۳،۶۹۲ ۸۷،۲۱۵،۱۲۵


مأخذ: گمرک ايران. آمارنامه صادرات و واردات، ۱۳۷۸.