جدول مقدار و ارزش صادرات قزاقستان به ايران در سال ۱۳۷۵

رديف نام کالا وزن (کيلوگرم) ارزش (دلار)
۱ پنبه کوهى ۱۹۲،۹۳۸،۸۶۷ ۵،۷۱۰،۳۲۴
۲ کک نفت ۴،۰۸۷،۰۰۰ ۵۴۶،۶۴۵
۳ پليمرهاى استيرن ۳،۵۳۳،۲۰۰ ۳۹۰،۵۰۱
۴ پشم ۳۱،۷۱۷ ۱۸۰،۲۸۹
۵ محصولات فولادى ۶،۲۳۲،۱۹۷ ۱۵،۷۴۶،۱۲۳
۶ فرآورده‌هاى آلومينيومي ۲،۱۹۷،۴۰۰ ۲۷۳،۱۸۶
۷ محصولات روى ۱،۹۹۹،۳۸۲ ۲،۵۸۱،۳۰۱
۸ ماشين‌آلات ۳۸۰۰ ۲۳۷،۹۷۲
۹ لامپ‌ها ۱۴۹،۰۸۳ ۶۱۹،۲۷۲
جمع کل ۲۴۶،۶۸۲،۴۱۶ ۱۱۲،۰۱۵،۷۳۷


مأخذ: گمرک ايران. آمارنامه صادرات و واردات (تهران: گمرک جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۷۶).

جدول مقدار و ارزش صادرات ايران به قزاقستان در سال ۱۳۷۵

رديف نام کالا وزن (کيلوگرم) ارزش (دلار)
۱ بذور سبزيجات ۹۴۰،۵۵۸ ۱۰۷،۳۲۳
۲ خيار و خيار شور ۴۳۳،۶۱۲ ۲۶۶،۲۲۸
۳ نارنگى ۴،۴۹۰،۹۸۴ ۵۱۲،۱۹۰
۴ سيب ۵۶،۸۰۶،۰۰۵ ۵۷۰،۲۴۲
۵ آدامس، بيسکويت و کاکائو ۶۰،۱۱۱،۴۶۸ ۳،۰۰۸،۹۰۶
۶ گوجه‌فرنگى ۲،۰۶۲،۳۱۳ ۱،۰۴۳،۳۶۸
۷ آب‌ميوه ۱۶۹،۹۱۱ ۱۰۵،۳۸۸
۸ سبزيجات ۴۹۷،۵۱۷ ۳۱۶،۹۱۴
۹ سنگ روى ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۵۵،۲۱۴
۱۰ صابون‌ها ۴۲۰،۰۰۲ ۱۹۵،۲۶۹
۱۱ چسب ۳۶۳،۴۵۷ ۳۶۷،۱۹۱
۱۲ لوازم خانگى ۷۷۹،۶۷۵ ۱،۵۷۱،۷۹۷
۱۳ فرش ماشيني ۱،۶۸۹،۲۹۴ ۶،۳۱۰،۲۷۸
۱۴ پارچه‌هاى تورى ۲۸۸،۵۵۴ ۲،۷۸۵،۳۶۴
۱۵ بخارى‌هاى گازى ۳۷،۲۷۱ ۱۳۹،۲۰۷
۱۶ مبل‌هاى چوبى ۸۷۵،۱۶۳ ۱،۶۶۹،۶۷۹
جمع صادرات ۶۵،۹۰۲،۰۲۳ ۴۵،۰۶۹،۱۳۶


مأخذ: گمرک ايران. آمارنامه صادرات و واردات (تهران: گمرک جمهورى اسلامى ايران، ۱۳۷۶).